Продукти

IC Ovino
Бърз качествен тест за установяване наличието на овче мляко в краве, козе или биволско мляко.
IC Bovino и IC Caprino
IC тест - IC Bovino и IC Caprino
IC Buffalo
Бърз тест за откриване на краве в биволско мляко
GMP тест
Бързи тестове за откриване на чуждовидови млека
ELIZA тестове
ELIZA тестове за количествено измерване на чуждовидови млека в мляко и сирене - RC Bovino, RC Caprino
Стандартни разтвори
Стандартни разтвори – фенолфталейн и NaOH