Продукти

Уред EnSure Touch Hygiena
Интелигентен хигиенен и микробиологичен контрол
Уред EnSure Touch Hygiena
Интелигентен хигиенен и микробиологичен контрол
System Sure Plus
System Sure Plus е второ поколение уред за хигиенен контрол, отличаващ се със съвременна технология и лесна употреба
UltraSnap
Уред за измерване нивото на замърсяване на проби от повърхности
AquaSnap
Уред за измерване нивото на замърсяване на водни проби
SuperSnap
Високочувствителен АТФ уред за измерване нивото на замърсяване на проби от повърхности
ZymoSnap ALP
Измерване на допустимото ниво на ензима алкална фосфатаза след пастьоризация на млякото
CrossCheck
Измерване на допустимото ниво на киселинна фосфатаза в месо
EndoSwab
Проверка на качеството на почистване на ендоскопите за 10 секунди
Стерилен филтър
За установяване на ниско бактериално съдържание във водни проби
MicroSnap Total
Бърз тест за откриване и изброяване на общ брой микроорганизми
MicroSnap E.coli
Бърз тест за откриване и изброяване на Escherichia coli
MicroSnap Coliform
Бърз тест за откриване и изброяване на Coliforms
MicroSnap Enterobacteriaceae
Бърз тест за откриване и изброяване на Enterobacteriaceae
SpotCheck Plus
Бърз тест за откриване на глюкоза и лактоза
Pro-Clean
Бърз тест за откриване на остатъци от протеин
AllerSnap
Бърз тест за откриване на остатъци от протеин
Medi-Check
Бърз тест за откриване на остатъци от протеин
ТЕСТ ЗА ВОДА 5 в 1
Бърз ензимен тест за полуколичествено определяне на 5 различни параметри във вода
Инкубатори
Подходящи за всички тестове на Hygiena