BIOKOM TRENDAFILOV NE AGRA 2019

Biokom Trendafilov merr pjesë në Ekspozitën Ndërkombëtare Ekonomike të Fshatit AGRA 2019,

e cila po mbahet nga 20.02.2019 deri më 24.02.2019

në Panairin Ndërkombëtar të Plovdiv!

Organizuar nën kujdesin e Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit dhe Pyjeve. Agra është e vetmja në Bullgari, ku marrin pjesë institucione shkencore nga Akademia Rurale e Tregtisë.

Metodat bashkëkohore për bujqësinë organike janë paraqitur gjerësisht mbarështimi i bimëve.

Ekspozita vlerësohet si ngjarja më e dobishme për industrinë nga pjesëmarrësit në sondazhin e Media Agri Gate 2018 ”. dhe shkëmbeni ide ”.