Biokom Trendafilov > SEKTORËT > Pijet alkoolike dhe jo alkoolike > Kontrolli mikrobiologjik i lëndëve të para, produkteve dhe sipërfaqeve

Kontrolli mikrobiologjik i lëndëve të para, produkteve dhe sipërfaqeve

InSite Salmonella
InSite Salmonella
                  Test I shpejtë dhe i lehtë për zbulim të llojeve të Salmonella 
 

InSite Salmonella është test i lehtë dhe i shpejtë për zbulim të Salmonella spp. në sipërfaqe në industrinë ushqimore. Testi përbëhet nga një mjedis i lëngët i përbërë nga përshpejtues selektivë të rritjes dhe përbërës selektivë kromogjenë për Salmonella spp.

Një ndryshim i ngjyrës nga vjollcë në të verdhën e çelët për 24-48 orë inkubacion me sa duket është një rezultat pozitiv për Salmonella spp. InSite Salmonella është test scrining i lehtë për përdorim, i cili e zvoglon kohën për testim,harxhimet për punë dhe materialet.

Përparësitë

 • I leht për përdorim, pa pasur nevojë për përgaditje të provës
 • Tampon i madhë i mjaftueshëm për marje maksimale të provës
 • Eliminon testet e shtrejta laboratorike të jashtme për testime të ngjashme / ekuivalente
 • Rezultate të lehta për tu interpretuar – e verdhë e çelur është indikatorë për prani të  Salmonella spp
 • Rezultatet pozitive mundet që të jenë të disponueshme vetëm pas 24 orëve>
 • Rezultate negative të supozuara për 48 orë
 • Sistem i mbyllur me reagjent,nuk nevojitet transferim dhe pa rezik nga kontaminimi
 • Ndjeshmëria – zbulon  1-10 КОЕ Salmonella spp është përskaj prezencës së numrit të madh të mikroorganizmave të tjerë konkurues në provë
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Realizimi i testit 

 

Interpretimi

 • Në epruvetën e InSite Salmonella ka zonë për lexim të rezultateve me etalon,e cila e bën rezultatin e lehtë për interpretim. Rezultati supozohet të jetë pozitiv kur tereni bëhet  mesatarisht i verdhë.
Biokom Trendafilov
InSite Listeria mono Glo
InSite Listeria mono Glo

            Test I shpejtë dhe I lehtë për zbulim të llojeve të Listeria Species dhe Listeria monocytogenes

InSite L. mono Glo nga Hygiena zbulon lloje Listeria species dhe L. monocytogenes në sipëfaqe për më pak se 48 orë. Testi përbëhet prej dy komponenteve dhe ndryshon ngjyrën nga prezenca e llojit të Listeria, deri sa UV drita tregon për prezencën e L.mono. Të pamvarur gjithçka në një,zvoglon rezikun nga kontaminimet e kryqëzuara të cilat janë të rëndomta për teknikat e tjera të hulumtimit.

 

Web faqaje e prodhuesit    

Përparësitë

 • Nuk janë të nevojshme pajisje të ndërlikuara laboratorike
 • Tampon I madh me majë të lagur për marjen maksimale të mostrës
 • Reagjent neutralizues I cili neultralizon efektet e dezinfektimit
 • Terren selektiv për mbjellje për zbulim maksimal të Listeries
 • Interpretim I lehtë I ndryshimit të ngjyrës
 • Rezultate të presupozuara positive për 24 orë,ato negative prej 48 orë
 • Kompatibil me systemin primar BAX për mbjellje
 • Pajisje gjithçka në një,zvoglon kohën,harxhimet dhe fuqinë puntore në krahasim me scrining metodat tradicionale
Biokom Trendafilov

 Ndjeshmëria

 • Zbulon <10 CFU Listeria spp.
 • Ndjeshmëria <10 CFU L.mono
 • ISO metod e çertifikuar nga Brenda për 100% inkluzivitet / 95% ekskluzivitet
 • Zbulon <10 CFU Listeria spp.

Interpretimi i rezultateve

Compact Dry
Compact Dry
Terene të gatshme për përdorim për kontrolla të shpejta mikrobiologjike për sipërfaqe,lëndë të para dhe produkte finale.

Compact Dry janë mediume të dehidratuara të besueshme dhe të gatshme për përdorim për analiza mikrobiologjike që ndihmojnë në reduktimin e kohës së nevojshme për të vlerësuar ndotjen mikrobike në mostrat e çdo lloji. Keto mediume mund të përdoret për testimin e sipërfaqeve, lëndëve të para, si dhe produkteve të gatshme si ushqime, pije, kozmetikë, farmaceutikë dhe të tjera.

 

 

 

Kontrolli i një game të gjerë mikroorganizmash:

Enterobacteriaceae, bakteret koliforme, Escherichia coli, maja dhe myk, Staphylococcus aureus

Vibrio parahaemolyticus, Enterococci, Salmonella, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa

 

Aplikimi:

 • Qumësht dhe produkte të qumështit
 • Mish dhe produktet e mishit
 • Lëngje dhe koncentrat
 • Fruta dhe perime të freskëta dhe të konservuara
 • Pije me Alkool të ulët dhe pije joalkoolike
 • Çaj, pije të gazuara dhe jo të gazuara'
 • Supa të thata dhe salca
 • Ushqim për bebe
 • Birra dhe verrëra
 • Peshku dhe produktet e peshkut
 • Erëza dhe barishte
 • Sipërfaqe të thata dhe të lagështa
 • Lëndët e para dhe produktet e gatshme
 • Produkte të ngurta dhe të lëngshme
 • Produkte të ngrira të thella
 • pajisje
 • Higjiena e stafit
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Përparësitë

 • Gati për t’u përdorur - nuk ka nevojë për përgatitje të tereneve ushqyese
 • Mungesa e faktorit subjektiv të ndotjes
 • Lehtë për t’u lexuar - kolonitë janë të ngjyrosura me ngjyra të ndryshme në varësi të ndotjes mikrobiologjike
 • Testimi i zonave që vështir arihen për tu kontrolluar me Compact Dry Swab
 • Zvogëlon kohën për kontrollin në laborator
 • Jetëgjatësia e gjatë - deri në 2 vjet
 • Lehtë për tu ruajtur - në temperaturën e dhomës
 • Përgatitja e lehtë e hollimeve me kompletin e hollimeve serike 10-fishe
 • Mundësia për lexim me numrues automatik Petrilizer
 • Mundësia për të arkivuar automatikisht në formën e fotografive ose tabelave
 • Mundësia e përpunimit statistikor të rezultateve
 • Miratuar nga AOAC, MicroVal, Nordval

Kontrolli i një game të gjerë të mikroorganizmave:

 • Numri total i mikroorganizmave
 • Coliforms dhe E. coli
 • Enterobakteriacea
 • koliformeve
 • Maja dhe Myqeve
 • Bakteret heterotrofike
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Stafilokoku aureus
 • Salmonella
 • listeria
 • Bacillus cereus
 • Vibrio parachemolyticus
 • enterokoket
 • Numri total i mikroorganizmave në çaj dhe produkte të ngjashme
Biokom Trendafilov
QD-Loop
QD-Loop

Një-fazë "Të gjitha në një" për hollime direkte serike

QD-Loop është pajisje universale për hollime serike të sakta,të shpjeta dhe praktike,pa pasur nevojë për pajisje shtesë laboratorike, me teknologji të patentuar Snap-Valve ™. Thjeshtë merni prove, thyeni siguresën dhe hollimi menjëher është gati. Hollimi me lehtësi mundet që të mbjelljet në terenin e thatë të dehidratuar, shebull Compact Dry, pllaka të petrit me agar ose terene të lëngshme.

 

QD-Loop  është I disponueshëm në formatin për hollime serike 1:10,  1:100 ose 1:1000. Ky system “gjithçka në një” mundëson hollime të shpejta dhe praktike  NJË HAPË.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përfitimet

 • I shpejtë dhe i lehtë për t’u përdorur
 • Redukton gabimet subjektive
 • Teknologji Snap-Valve (kapak thyer)
 • Rezervuari me tretje për thithje maksimal
 • Epruvetë sterile
 • Ekstraktorët nuk duhet të përgatiten
 • Nuk ka nevojë të përdorni pipeta
 • Redukton në minimum koston e pajisjeve laboratorike dhe të punës
 • Afati i gjatë i përdorimit
 • Lehtë për t’u interpretuar
 • I saktë
 • Mledhje e mirë e provës
 • I përshtatshëm për monitorimin e alergeneve
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Realizimi i provës

 1. Hiqeni kapakun me unazën nga epruveta
 2. Zhyteni unazën në provë
 3. Kthejeni unazën mbrapsht në epruvetë
 4. Thyejeni kapakun dhe shtrydhni rezervuarin për të derdhur tretësin steril mbi unazë.
 5. Kështu që ju mund ta përdorni këtë zgjidhje për hollimin dhe mbjelljen pasuese të çdo lloji të lëndëve ushqyese.
Q-Swab
Q-Swab

             Pajisja universale për marrjen e mostrave të sipërfaqes

Përparësitë

 • Lehtë për t’u përdorur
 • Kursen kohë dhe para
 • Përsosmërisht hidraton mjediset e thata
 • Teknologji Snap-Valve (kapak thyer)
 • Pa përgatitur një mjedis ushqyes
 • Nuk ka nevojë të përdorni pipeta
 • Mund të përdoret i lagësht ose i thatë
 • Afat më të gjatë të prodhimit
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Realizimi i provës

 1. Provoni
 2. Vendosni tampon në epruvetë
 3. Thyejeni kapakun dhe lëshoni reagentin
 4. Derdheni në agar ose vendoseni në një mjedis të thatë

Pas aktivizimit të kapakut, mjedisi neutralizon mbetjet e pastruesve në provë dhe ndihmon që bakteret të rriten.

Mjedise të disponueshme: Buffered Peptone Water; Letheen Broth

Qese sterile
Qese sterile

Me kapacitet dhe dimensione të ndryshme.

Zgjidhje të besueshme dhe ekonomike

 • Mbledhje
 • Transport
 • Ruajtje
 • Inkubimi
 • Paketim
 • Homogjenizues për provë
Biokom Trendafilov

Karakteristika

 • Hapja maksimale e qeses për vendosjen më të lehtë të provave
 • Mbyllja, e cila heq rrezikun e ndotjes deri në pikën e përdorimit
 • Shumëllojshmëri të madhe të madhësive
 • Shiritë, që tregon madhësinë e qeses dhe aftësinë për të shënuar rezultatin