4SENSOR
4SENSOR
Test i shpejtë për zbulim të njëkohësishëm të betallaktamëve, tetraciklinëve,dihirdo (streptomicinëve) dhe kloranfenikolëve në qumësht

I krijuar special për mbulim të standardit të Federatës Ruse për hyrje të qumështit dhe të produkteve të qumështit GOST R53774-2010

 

 Shkarkoni katalogun

Përparësitë

 • 4 rezultate me një analizë
 • Rezultatet e shpejta – në 10 minuta
 • Kufij të ndjeshëm të zbulimit 
 • E saktë dhe shpresdhënës
 • I Lehtë për tu përdorur – mund të realizohet edhe në kushte tereni
 • Mundësia për lexim vizual dhe instrumental
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Përgatitja e provës:

Realizimi në disa hapa të thjeshtë

 1. Shtoni 200μl qumësht në epruvetën e vogël me reagens
 2. Vendoseni epruvetën e vogël në incubatorin Heatsensor Duo. Inkuboni 5 minuta në temperaturë 40°С
 3. Kur do të kalojnë 5 minuta, vendoseni shiritin e testit në epruvetën e vogël. Inkubatori në mënyrë automatike do të filloj me inkubimin e dytë 5 minutësh
 4. Lexojeni rezultatin në mënyrë vizuese ose instrumentale me Readsensor 2

Interpretimi vizuel

 • Nëse linjat e testit janë më të theksuara (të dukshme) nga linja e kontrollit,atëher prova është negative dhe është me përqëndrim më të vogël nga ato të paraqitura në tabelë
 • Nëse linjat testit janë më pak të theksuara ose jan të paraqitura njëjt si ajo e kontrollit, prova lexohet për pozitive dhe është me përqëndrim të antibiotikëve të njëjtë ose më të lartë nga ato të dhënë në tabelë.
 • Nëse linjat e testit nuk jan të dukshme, nuk duken ajo është indikacion për përqëndrim shum të lartë të grupeve të antibiotikut në provë.
Biokom Trendafilov 
Biokom Trendafilov
 1. Negative
 2. Pozitive për tetraciklinë
 3. Pozitive për chloramphenicol
 4. Pozitive për (dihidro)streptomicin
 5. Pozitive për β-llaktamë

PRODUKTET E FUNDIT TË SHIKUARA