AFLASENSOR
AFLASENSOR
Test i shpejtë për zbulim të aflatoksinës M1 në qumësht

                                                           Shkarkoni katalogun

Përfitimet

  • Ndjeshmëria – 0.025 ppb
  • I përshtatshëm për të gjitha llojet e qumështit
  • Rezultatet e shpejta – në 10 minuta
  • E saktë dhe shpresdhënës
  • Leximi instrumental
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Ekzekutimi i testit

  1. Shtoni 200μl qumësht në mikrokllad me reagent
  2. Vendosni mikroklladën në inkubatorin Heatsensor DUO. Inkuboni për 3 minuta në 40 ° C
  3. Kur të kenë kaluar 3 minutat, vendosni shiritat e provës në epruvet. Inkubatori do të fillojë automatikisht inkubacionin e dytë 7 minutësh
  4. Lexoni rezultatin në mënyrë instrumentale me Readsensor 2

ПОСЛЕДНО РАЗГЛЕДАНИ ПРОДУКТИ