Biokom Trendafilov > Product Page
Eclipse 3G
Eclipse 3G

Test i gjerë spektroskopik për zbulimin e substancave frenuese në qumësht.

  • Formati i pllakës së mikrotiterit të përshtatshëm dhe të lehtë
  • Ndjeshmëri e lartë - nën kufijtë e lejuar maksimal (MRL)
  • Lexon të gjitha frenimet në qumësht
  • Siguron informacionin e nevojshëm për procesin teknologjik
  • Përdoret për verifikim të shpejtë të provës
  • Interpretimi vizual dhe / ose fotometrik i rezultateve
Biokom Trendafilov

aplikimi:

  • E zbatueshme për të gjitha llojet e qumështit (lopë, dhi, dele)
  • Zbatohet për çdo lloj qumështi

PRODUKTET E FUNDIT TË SHIKUARA