Biokom Trendafilov > Product Page
IC Buffalo
IC Buffalo
Test për zbulim të qumështit të lopës në qumështin e buallit
Biokom Trendafilov

Përparësitë

 • Lehtë për t’u përdorur: nuk kërkohet trajnim special
 • Procedura me një hap
 • Shpejtë: rezulton në 10 minuta
 • Shumë i ndjeshëm: Detekton shtesat deri në 0,5% të qumështit të lopës
 • Mund të përdoret për çdo lloj qumështi - qumësht i papërpunuar dhe i pasterizuar, me yndyrë të plotë dhe të dobët
 • Leximi vizual i rezultateve

Realizimi i provës:

 1. Holloni testin: vendosni 3 pika hollues për hollim me 1 pikë qumësht në një enë. përzieni lehtë.
 2. Vendosni shiritin
 3. Prisni 10 minuta dhe lexoni rezultatin
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Interpretimi i rezultateve

 • Rezultati pozitiv - Vija e kuqe dhe blu në zonën e bardhë qendrore të shiritit të provës.
 • Rezultati negativ - Një vijë blu në zonën e bardhë qendrore të shiritit të provës.

PRODUKTET E FUNDIT TË SHIKUARA