Lexuesi IRIS dhe IC Bovino Quanti/IC Caprino Quanti
Lexuesi IRIS dhe IC Bovino Quanti/IC Caprino Quanti

Lexues mobil për teste të shpejta për matje kuantitative të mbetjeve të qumështit të huaj

Lexuesi mobil IRIS punon me testet më të reja të shpejta për matje sasiore të qumështit të huaj IC Bovino Quanti dhe IC Caprino Quanti, me atë fitoni rezultate kuantitative, të standardizuara dhe tërësisht të ndjekshëm dhe objektiv dhe atë direkt në telefonin tuaj të mençur.

-  IC Bovino Quanti për zbulim dhe përcaktim sasiorë të qumështit të lopës në qumështin e deles dhe dhisë

-  IC Caprino Quanti për zbulim dhe përcaktim sasiorë të qumështit të dhisë në qumështin e deles

 

Karakteristikat:

  • Të lehtë për tu realizuar
  • Rezultate të fituara objektive dhe sasiore në kohë reale në telefonin tuaj të mençur
  • Rezultate të aritshme në çdo kohë dhe në çdo vend ,përmes platformës së internetit test4all
  • Ndjeshmëria e lartë: 0,1% për shtesa të qumështit të lopës në atë të deles ose dhisë; 0,25% për shtesa të qumështit të dhisë në atë të lopës