Biokom Trendafilov > Product Page
Lexuesi IRIS dhe IC Bovino Quanti/IC Caprino Quanti
Lexuesi IRIS dhe IC Bovino Quanti/IC Caprino Quanti

Lexues mobil për teste të shpejta për matje kuantitative të mbetjeve të qumështit të huaj

Lexuesi mobil IRIS punon me testet më të reja të shpejta për matje sasiore të qumështit të huaj IC Bovino Quanti dhe IC Caprino Quanti, me atë fitoni rezultate kuantitative, të standardizuara dhe tërësisht të ndjekshëm dhe objektiv dhe atë direkt në telefonin tuaj të mençur.

-  IC Bovino Quanti për zbulim dhe përcaktim sasiorë të qumështit të lopës në qumështin e deles dhe dhisë

-  IC Caprino Quanti për zbulim dhe përcaktim sasiorë të qumështit të dhisë në qumështin e deles

 

Karakteristikat:

 • Të lehtë për tu realizuar
 • Rezultate të fituara objektive dhe sasiore në kohë reale në telefonin tuaj të mençur
 • Rezultate të aritshme në çdo kohë dhe në çdo vend ,përmes platformës së internetit test4all
 • Ndjeshmëria e lartë: 0,1% për shtesa të qumështit të lopës në atë të deles ose dhisë; 0,25% për shtesa të qumështit të dhisë në atë të lopës

Testet IC         

IC Bovino – test i shpejtë për zbulim të shtesave të qumështit të lopës në qumështin e deles ose dhisë

IC Caprino – test i shpejtë për zbulim të shtesave të qumështit të dhisë në qumështin e deles ose të lopës

 

Përparësitë

 • Të leht për përdorim – nuk nevojitet trajnim special
 • Të shpejtë – rezultate deri më 10 minuta
 • Ndjeshmëria e lartë
 • Qumësht – 0,5 – 1% shtesë të qumështit të lopës dhe dhisë
 • Djath – 1 – 2 % shtesë të qumështit të lopës dhe dhisë
 • Përdoret për qumësht dhe djath
 • Përdoret për çdo lloj të qumështit: të freskët dhe të pasterizuar, gjysëmyndyrorë,të skremosur,për hirë
 • Lexim vizues të rezultateve

 

Realizimi i testit

 1. Hollojeni provën.Me lehtësi përzieni.
 2. Vendoseni shiritin duke e mbajtur për skajet në anën e kundërt të shigjetave në epruvetën për testim.
 3. Prisni 5 minuta. Lexoni rezultatet.

 

Interpretimi i rezultateve

 • Rezultat pozitiv - linja e kuqe dhe e kaltër në zonën e bardhë të shiritit të testit.
 • Rezultat negativ – Një linjë e kaltër në zonën e bardhë të shiritit të testit.