InSite Listeria mono Glo
InSite Listeria mono Glo

            Test I shpejtë dhe I lehtë për zbulim të llojeve të Listeria Species dhe Listeria monocytogenes

InSite L. mono Glo nga Hygiena zbulon lloje Listeria species dhe L. monocytogenes në sipëfaqe për më pak se 48 orë. Testi përbëhet prej dy komponenteve dhe ndryshon ngjyrën nga prezenca e llojit të Listeria, deri sa UV drita tregon për prezencën e L.mono. Të pamvarur gjithçka në një,zvoglon rezikun nga kontaminimet e kryqëzuara të cilat janë të rëndomta për teknikat e tjera të hulumtimit.

 

Web faqaje e prodhuesit    

Përparësitë

 • Nuk janë të nevojshme pajisje të ndërlikuara laboratorike
 • Tampon I madh me majë të lagur për marjen maksimale të mostrës
 • Reagjent neutralizues I cili neultralizon efektet e dezinfektimit
 • Terren selektiv për mbjellje për zbulim maksimal të Listeries
 • Interpretim I lehtë I ndryshimit të ngjyrës
 • Rezultate të presupozuara positive për 24 orë,ato negative prej 48 orë
 • Kompatibil me systemin primar BAX për mbjellje
 • Pajisje gjithçka në një,zvoglon kohën,harxhimet dhe fuqinë puntore në krahasim me scrining metodat tradicionale
Biokom Trendafilov

 Ndjeshmëria

 • Zbulon <10 CFU Listeria spp.
 • Ndjeshmëria <10 CFU L.mono
 • ISO metod e çertifikuar nga Brenda për 100% inkluzivitet / 95% ekskluzivitet
 • Zbulon <10 CFU Listeria spp.

Interpretimi i rezultateve

PRODUKTET E FUNDIT TË SHIKUARA