InSite Salmonella
InSite Salmonella
                  Test I shpejtë dhe i lehtë për zbulim të llojeve të Salmonella 
 

InSite Salmonella është test i lehtë dhe i shpejtë për zbulim të Salmonella spp. në sipërfaqe në industrinë ushqimore. Testi përbëhet nga një mjedis i lëngët i përbërë nga përshpejtues selektivë të rritjes dhe përbërës selektivë kromogjenë për Salmonella spp.

Një ndryshim i ngjyrës nga vjollcë në të verdhën e çelët për 24-48 orë inkubacion me sa duket është një rezultat pozitiv për Salmonella spp. InSite Salmonella është test scrining i lehtë për përdorim, i cili e zvoglon kohën për testim,harxhimet për punë dhe materialet.

Përparësitë

  • I leht për përdorim, pa pasur nevojë për përgaditje të provës
  • Tampon i madhë i mjaftueshëm për marje maksimale të provës
  • Eliminon testet e shtrejta laboratorike të jashtme për testime të ngjashme / ekuivalente
  • Rezultate të lehta për tu interpretuar – e verdhë e çelur është indikatorë për prani të  Salmonella spp
  • Rezultatet pozitive mundet që të jenë të disponueshme vetëm pas 24 orëve>
  • Rezultate negative të supozuara për 48 orë
  • Sistem i mbyllur me reagjent,nuk nevojitet transferim dhe pa rezik nga kontaminimi
  • Ndjeshmëria – zbulon  1-10 КОЕ Salmonella spp është përskaj prezencës së numrit të madh të mikroorganizmave të tjerë konkurues në provë
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Realizimi i testit 

 

Interpretimi

  • Në epruvetën e InSite Salmonella ka zonë për lexim të rezultateve me etalon,e cila e bën rezultatin e lehtë për interpretim. Rezultati supozohet të jetë pozitiv kur tereni bëhet  mesatarisht i verdhë.
Biokom Trendafilov

PRODUKTET E FUNDIT TË SHIKUARA