Microlab
Microlab

Laboratori për zbulimin e salmonelës (Microlab Salmonella) ose listeria (Microlab Listeria) në majë të gishtave!

Microlab ndihmon ndërmarrjet e industrisë ushqimore të garantojnë kërkesa specifike mikrobiologjike për mungesën e patogjenëve në 25g ushqim, në përputhje me Direktivën 2073/2005

Testet mund të përdoren si në industrinë ushqimore ashtu edhe në laboratorët. Ata nuk kërkojnë personel të kualifikuar ose pajisje specifike. 

Avantazhet:

  • Të gjitha në një – mbjellje,zbulim dhe inaktivim
  • Përfshini të gjitha hapat e nevojshëm për të përfunduar provën në laboratorin mikrobiologjik
  • Lehtë për t’u përdorur – kryejnë analizën e nivelit të elementeve
  • Siguria – pa rrezik ndotjeje
  • Hedhje e lehtë – hidhet si mbeturina e ngurtë
  • Nuk kërkohet personel i kualifikuar – Analiza mund të kryhet nga gjithsecili
  • Ata nuk kërkojnë kushte laboratorike
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Microlab Salmonella

MicroLab Salmonella është një test cilësor për të zbuluar Salmonelën në ushqime

MicroLab Salmonella përcakton mungesën e Salmonelës në 25 g ushqim, në përputhje me Rregulloren e Komisionit (KE) Nr 2073/2005.

Detekton 10 lloje të Salmonelës, më së shpeshti të shoqëruara me raste të salmonelozës në KE dhe 10 lloje të tjera përfaqësuese të gram-negative dhe mikroorganizmave

Biokom Trendafilov

Mikrolab Listeria

MicroLab Listeria është testë cilësorë për zbulim të Listeria Monocytogenes në ushqime.
Zbulon 10 serotipe të Listeria Monocytogenes, 5 lloje të tjera të Listeria, 5 lloje tjera reprezentative të mikroorganizmave gram pozitiv.

Procedura e analizës

  1. Mbjellja e provës
  2. testimi
  3. Çaktivizuese
Biokom Trendafilov

PRODUKTET E FUNDIT TË SHIKUARA