Biokom Trendafilov > Product Page
Porta SCC qumësht lope
Porta SCC qumësht lope

Testi i qumështit të lopës PortaSCC është një metodë e lehtë dhe premtuese për testimin e gjendjes shëndetësore të gjirit në lopët individuale.

PortaSCC u mundëson prodhuesve të marrin masa të shpejta shërimi përpara se mastiti subklinik të përparojë në klinik.

Numri i qelizave somatike është një kriter për pagesa shtesë për qumështin e dorëzuar, por gjithashtu një tregues i gjendjes shëndetësore të gjirit. Qumështi nga kafshët e shëndetshme ka normalisht deri në 50,000-100,000 qeliza somatike në 1 ml. gjatë ritjes së këtij numri ritet mundësia e infeksioni dhe zhvillimi i mastitit .

Mastiti është arsyeja kryesore për monitorimin e numrave të qelizave somatike. Standardet për anët e ndryshme janë të ndryshme, por përgjithësisht pranohet që një nivel më i vogël se ose i barabartë me 200,000 qeliza / ml është një tregues i qumështit të lopës me cilësi të lartë.

Monitorimi i secilës lopë për qelizat somatike në faza të ndryshme të laktacionit përmirëson gjendjen shëndetësore të tufës, rrit rendimentin e qumështit dhe pagesën shtesë për qumështin e dhënë me cilësi të lartë.

Biokom Trendafilov

Aplikimi:

 • Zbulimi i mastitit subklinik dhe klinik
 • Verifikimi i efektivitetit të mjekimit
 • Kontrolloni nivelin e qelizave somatike në lopët qumështore dhe lopët e thata
 • Diagnostifikimi në kohë i mastitit në lopët e sapo pjellura
 • një muaj kontroll mbi gjendjen shëndetësore të kafshës
 • Kontrollimi i lopëve me dyshime për mastitë
 • Testimi i kafshëve para blerjes dhe para mbarësimit
 • Monitorimi i higjenës së procesit të mjeljes
Biokom Trendafilov

Përparësitë

 • Rezultatet në 45 minuta. I përshtatshëm për testimin e njëkohshëm të një numri të madh provash
 • Lehtë për t’u përdorur - përmbushet në 3 hapa themelorë
 • Nuk kërkohet trajnim special
 • Rezultatet lexohen duke përdorur një shabllon ose lexues dixhital

Realizimi e provës:

 1. Duke përdorur një pipetë nga kompleti, hudhni 1 pikë qumështi në epruvetën e shiritit. Prisni derisa qumështi të përthithet plotësisht epruveta.
 2. Shtoni 3 pika nga reagensi aktivizues në epruvetën e shirititit dhe prisni 45 minuta para se të lexoni rezultatin.
 3. Lexoni rezultatet duke përdorur modelin e shabllonit ose me një lexues dixhital
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Test i shpejtë

 • Rezultatet në 5 minuta
 • Rezultatet mund të lexohen vetëm duke përdorur një shabllon

PRODUKTET E FUNDIT TË SHIKUARA