Biokom Trendafilov > Product Page
Promilte M4
Promilte M4

Pajisja për të vërtetuar cilësinë mikrobiologjike

 • Ata ulin ndjeshëm koston e kohës, punës dhe burimeve
 • Sigurimi i jetëgjatësisë më të gjatë të produkteve
 • Ulni kohën e ruajtjes së produkteve nën karantinë deri në 80%
 • Ato zvogëlojnë rrezikun e prodhimit të një cilësie të dobët

Përparësitë

 • Metoda e shpejtë - rezultate deri në 48 orë;
 • Lehtë për t’u përdorur - më pak punë manuale;
 • Sistemi fleksibël dhe i automatizuar për ruajtjen dhe menaxhimin e të dhënave
 • Kjo ul ndjeshëm koston e kohës, punës dhe burimeve;
 • Siguron jetëgjatësi më të gjatë të produkteve;
 • Lejon lëshimin e shpejtë të produktit
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Aplikim i gjerë

 • Produkte të qumështit UHT dhe ESL;
 • Produkte kozmetike;
 • Pije alkoolike dhe jo-alkoolike;
 • biomasa

PRODUKTET E FUNDIT TË SHIKUARA