Biokom Trendafilov > Product Page
STABIMILK
STABIMILK

Stabilizator i qumështit të papërpunuar

STABIMILK është një sistem që sjell përqëndrimin e substancave që ndodhin natyrisht në qumësht në raport, i cili ndihmon në ruajtjen dhe aktivizimin e enzimave në qumështin e papërpunuar.

Efekti i mbajtjes si rezultat i shtimit të  STABIMILK (gjegjësisht,aciditeti mbetet konstant) mvaret nga aciditeti i fillimit, temperatura e ruajtjes së qumështit, koha e ruajtjes, kontaminimi mikrobioal, përbërja dhe llojet e mikroflorës është përfaërsisht e dhënë në tabelë.
Biokom Trendafilov

përfitimet

 • Ndotja më e ulët mikrobiologjike e qumështit (mikroorganizmat nuk shumohen ose shumohen shumë ngadalë)
 • Korrektësi më e mirë teknologjike
 • Rendimenti më i lartë
 • Menaxhimi më i lehtë i proceseve teknologjike
 • Magazinim i lehtë dhe më i shpejtë
 • Transport më i lehtë
 • Jetëgjatësia më e gjatë e produkteve të prodhuara

Metoda e përdorimit:

 1. Reagenti № 1 shtohet direkt në 1 ton qumësht dhe qumështi është i trazuar shumë mirë.
 2. Pas kësaj, Reactiv-2 shtohet direkt në qumësht dhe përzihet përsëri.
 3. Kryesisht pas skadimit të kohës së treguar në Fletën 1 ose pas pasterizimit të qumështit STABIMILK pushon së funksionuari.
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

aplikimi:

Rekomandohet përdorimi i metodës për të parandaluar mbingarkesën e mikroorganizmave, duke ndaluar kështu rritjen e aciditetit të qumështit të papërpunuar. Përdorimi i STABIMILK nuk përjashton nevojën për pasterizim të qumështit para se të konsumohen nga konsumatorët.

 • Pikat e grumbullimit
 • Mjetet e transportit
 • Rezervuarët e ruajtjes

PRODUKTET E FUNDIT TË SHIKUARA