TRISENSOR
TRISENSOR
Test i shpejtë për të zbuluar sasitë e mbetura të β-laktamave, sulfonamideve dhe tetraciklinave

Përparësitë

 • Njëkohësisht zbulon tre grupet më të përdorura të antibiotikëve për kafshë – β -laktamave, sulfonamideve dhe tetraciklinave
 • 6 minuta në 40 ° C
 • Detekton antibiotikët nën MRL
 • Mundësia për lexim vizual dhe instrumental
 • I përshtatshëm për të gjitha llojet e qumështit (UHT, qumësht pluhur, qumësht të freskët)
 • I përshtatshëm për çdo lloj qumështi – lopë, dele, dhi, buall
 • Testi – praktik mund të përdoret në vendet e grumbullimit
 • Lehtë për t’u përdorur - me të punojnë edhe laborantët ashtu edhe mbledhësit e qumështit, shoferët
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Realizimi i provës

Realizimi në disa hapa të thjeshtë

 1. Shtoni 200ml qumësht në epruvetën e vogël me reagens.
 2. Vendoseni epruvetën e vogël në incubatorin Heatsensor Duo. Inkuboni 3 minuta në temperaturë 40°С.
 3. Kur do të kalojnë 3 minuta, vendoseni shiritin e testit në epruvetën e vogël. Inkubatori në mënyrë automatike do të filloj me inkubimin e dytë 3 minutësh.
 4. Lexojeni rezultatin në mënyrë vizuese ose instrumentale me Readsensor 2.

Interpretimi vizuеl

 • Nëse linjat e testit janë më të theksuara (të dukshme)nga linja e kontrollit,atëher prova është negative dhe është me përqëndrim më të vogël nga ato të përmendurit në tabelë
 • Nëse linjat e testit janë më pak të theksuara ose jan të paraqitura njëjt si ajo e kontrollit, prova lexohet për positive dhe është me përqëndrim të antibiotikëve të njëjtë ose më të lartë nga ato të dhënë në tabelë.
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov
 1. Negative
 2. Pozitive për β-llaktamë
 3. Pozitive për sulfonamide
 4. Pozitive për tetraciklinë

PRODUKTET E FUNDIT TË SHIKUARA