TWINSENSOR
TWINSENSOR
Test i shpejtë për zbulim të mbetjeve sasiore të antibiotikëve β-llaktamëve dhe tetraciklinëve

Përparësitë

 • Njëkohësisht zbulon dy grupet më të përdorura të antibiotikëve për kafshë – β -laktamat dhe tetraciklinat
 • 6 minuta në 40°C
 • Detekton antibiotikët nën MRL
 • Mundësia për lexim vizual dhe instrumental
 • I përshtatshëm për të gjitha llojet e qumështit (UHT, qumësht i freskët, qumësht pluhur)
 • I përshtatshëm për çdo lloj qumështi – lopë, dele, dhi, buall
 • Testi – praktik mund të përdoret në teren
 • I leht për tu përdorur – I përshtatshëm për laboratorë,mledhësit e qumështit dhe shoferët
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Realizimi i provës

Realizimi në disa hapa themelore

 1. Shtoni 200ml qumësht në epruvetën e vogël me reagens
 2. Vendoseni epruvetën e vogël në incubatorin Heatsensor Duo. Inkuboni 3 minuta në temperaturë 40°С
 3. Kur do të kalojnë 3 minuta, vendoseni shiritin e testit në epruvetën e vogël. Inkubatori në mënyrë automatike do të filloj me inkubimin e dytë 3 minutësh
 4. Lexojeni rezultatin në mënyrë vizuele ose instrumentale me Readsensor 2

Interpretimi vizuеl

 • Nëse linjat e testit janë më të theksuara (të dukshme)se sa linja e kontrollit atëher prova është negative dhe përqëndrimi I antibiotikëve është më I vogël nga ato të përmendurit në tabelë
 • Nëse linjat testit janë më pak të theksuara ose jan të paraqitura njëjt si ajo e kontrollit, prova lexohet për pozitive dhe është me përqëndrim të antibiotikëve të njëjtë ose më të lartë nga ato të dhënë në tabelë
 • Nëse vijat e testit nuk vërehen aspak atëher kjo tregon për një përqëndim shum të lartë të antibiotikëve nga ajo e lejuara
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov
 1. Negative
 2. Pozitive për β-llaktamë
 3. Pozitive për tetraciklinë
 4. Pozitive për β-llaktamë dhe tetraciklinë

PRODUKTET E FUNDIT TË SHIKUARA