INKUBATOR 40°/65°С
INKUBATOR 40°/65°С
  • 24 fole
  • I përshtatshëm për të gjitha testet për antibiotikë, aflatoksina dhe frenues të qumështit

PRODUKTET E FUNDIT TË SHIKUARA