Biokom Trendafilov > Product Page
ИНКУБАТОР 40°/65°С
ИНКУБАТОР 40°/65°С
  • 24 fole
  • I përshtatshëm për të gjitha testet për antibiotikë, aflatoksina dhe frenues të qumështit E kuqja e dytë e inkubatorit është një inkubator për testet e higjenës: mini inkubatori i qelizave TGH
  • 10 fole
  • I përshtatshëm për të gjitha testet e Higjenës

PRODUKTET E FUNDIT TË SHIKUARA