InSite Listeria
InSite Listeria

InSite është një provë e krijuar me qëllim për të zbuluar praninë e Listeria spp në sipërfaqet e kontaktit dhe pajisjet në industrinë ushqimore.

Një tregues i pranisë së Listeria spp është një ndryshim në ngjyrën e testit nga e verdha në kafe. 

 

  • E vetmja pajisje e nevojshme është një inkubator, i cili ruan 37оС±10оС.
  • Mund të përdoren gjithashtu pllaka ngrohëse me hapje që e mbajnë fortë InSite
  • Ndryshimi i ngjyrës së mjedisit në kafe në të zezë, pas inkubacionit 24-48 orë në 37оС,është një rezultat pozitiv për praninë e Listeria spp.
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

InSite përmban një formulë të patentuar të antibiotikëve, stimulues të rritjes dhe një tregues ngjyre. Funksioni i antibiotikëve është të frenojnë në mënyrë sinergjike shumicën e mikroorganizmave të cilët nuk janë nga Listeria spp. Stimuluesit e rritjes sigurojnë lëndë ushqyese rikuperuese, duke ndihmuar në rritjen e prekur fatalisht të Listeria spp.Janë të shoqëruar me enzimën β-glukozidaza, prodhuar nga Listeria spp. Ndërsa treguesi e ndryshon ngjyrën nga e verdha në të zezë.

PRODUKTET E FUNDIT TË SHIKUARA