Biokom Trendafilov > Product Page
Тестове за контрол на промивни води
Тестове за контрол на промивни води
Biokom Trendafilov

1. Testi i mbetjeve të acidit

Në 10 ml Ujë shpërlarës shtoni 2-3 pika nga testi.

Biokom Trendafilov

2. Test për zbulimin e mbetjeve alkaline në ujin shpërlarës

Në 5ml Ujë shpërlarës Shtoni 10 pika nga testi.

Biokom Trendafilov

3. Test për zbulimin e klorit të mbetur në ujin shpërlarës mbi minimumin kritik – 0,5 mg / l

Në 10ml uji shpërlarës shtoni 2 pika uji. Pas 3 minutash e leni në errësirë

Biokom Trendafilov

4. Shirita provë për të zbuluar peroksidin e mbetur në ujin shpërlarës

Shiriti zhytet për disa sekonda në holluesin

Biokom Trendafilov

5. Shiritat e testit për zbulim të mbetjeve të jodit në ujin shpërlarës

Shiriti zhytet për disa sekonda në holluesin