Biokom Trendafilov > Product Page
Teste për hollues për larje dhe dezinfektim
Teste për hollues për larje dhe dezinfektim

Testet për përcaktimin dhe kontrollin e përqendrimit të solucioneve të pastrimit dhe dezinfektimit

  1. Test për verifikimin e përqendrimit minimal të punës të zgjidhjeve NaOH (2% deri 4%)
  2. Test për verifikimin e përqendrimit minimal të punës të zgjidhjeve HNO(2% deri 4%)
  3. Test për verifikimin e qartë të përqendrimit minimal të veprimit të klorit aktiv në reagensët dezinfektuese.
  4. Reagensët dezinfektuese e jodit
  5. Reagensët e peroksidit dezinfektues