PRODUKTET

Shënimi i stampuar i produkteve të qumështit
Biokom Trendafilov posedon një patentë për një metodë për shenjëzim reliefik të produkteve të qumështit dhe produkteve të mishit dhe ofron të drejta licencimi për përdorimin e saj në procesin e prodhimit.