PRODUKTET

InSite Salmonella
Test I shpejtë dhe i lehtë për zbulim të llojeve të Salmonella
InSite Listeria mono Glo
Test I shpejtë dhe I lehtë për zbulim të llojeve të Listeria Species dhe Listeria monocytogenes
Compact Dry
Substrate të gatshme për përdorim për kontroll të shpejtë mikrobiologjik të sipërfaqeve, lëndëve të para dhe produkteve të gatshme.
QD-Loop
Pajisja me një fazë "Të gjitha në një" për hollime direkte serike
Q-Swab
Pajisja universale për marrjen e mostrave të sipërfaqes
Microlab
Microlab Salmonella, Microlab Listeria
Qese sterile
Me kapacitet dhe dimensione të ndryshme.
InSite Listeria
InSite është një provë e krijuar me qëllim për të zbuluar praninë e Listeria spp në sipërfaqet e kontaktit