PRODUKTET

COMET8 + EXPLORER
Test për zbulimin e substancave frenuese në mish
Lexuesi IRIS dhe IC Bovino Quanti/IC Caprino Quanti
Lexues mobil për teste të shpejta për matje kuantitative të mbetjeve të qumështit të huaj
COMET 4 + Eclipse Farm 4G
Një pike qumësht,një minutë nga koha juaj! Zbulim automatik të më shum se 50 mbetjeve të antibiotikut në qumësht
INKUBATOR 40°/65°С
INKUBATOR 40°/65°С
ECLIPSE FARM + COMET
Test i përdorur gjerësisht deri në qumësht
Eclipse 4G + COMET 32
Test i gjerë spektroskopik për zbulimin e substancave frenuese në qumësht.