PRODUKTET

EASYGEL
Komplet për analiza mikrobilogjike
AIR SAMPLER
Pajisje për marrjen e mostrave të ajrit për analizë mikrobiologjike
Test për mish - 7 në 1
PCR ТЕSТ PËR ZBULIMIN E PAPASTËRTISË TË MISHIT - 7 NË 1
Test për verë - 8 në 1
PCR test për identifikim dhe zbulim të njokohshëm të pranisë së 8 llojeve të mikroorganizmave zbërthuese të verës - 8 në 1
Test për birrë - 6 në 1
PCR ТЕST PËR ZBULIMIN E MIKROORGANIZMAVE ZBËRTHUESE NË BIRRË - 6 NË 1
Parandalimi i biofilmave
Parandalimi i biofilmave
Komplet për djath shtëpiak
Komplet për djath shtëpiak - maja e slivenit, kulluese tradicionale e djathir për përdorim të shumëfisht, recetë origjinale
Komplet për kaçkavall shtëpiak
Kompleti për kaçkavall shtëpiak - Maja Slivenska, cedillë tradicionale me shumë qëllime, recetë origjinale
GlutenTox Home
Test i shpejtë dhe i lehtë për zbulim të glutenit në ushqime dhe pije