Uslovi korišćenja

Ova veb lokacija je zvanična veb lokacija BIOKOM TRENDAFILOV" DOO, u smislu člana 10. stav 3. Zakona o elektronskoj vladi. Pri korišćenju ove veb stranice imajte na umu sledeće:

Sadržaj na sajtu
Sadržaj ove veb stranice je u skladu sa zahtevima važećeg zakonodavstva u Republici Bugarskoj.

"BIOKOM TRENDAFILOV" DOO ne garantuje da su veb stranice bez grešaka i da im je pristup neprekidan. "BIOKOM TRENDAFILOV" DOO zadržava pravo da uređuje svoje stranice i prekida njihov pristup. u bilo koje vreme i obavezuje se da će preduzeti sve razumne korake za objavljivanje sigurnih i visokokvalitetnih informacija na našoj veb lokaciji, ali treba da upozorimo sve posetioce i korisnike veb lokacije da su moguće greške i propusti, kao i kašnjenja u ažuriranju podataka.

"BIOKOM TRENDAFILOV" DOO nije odgovoran za zakonitost, potpunost, tačnost i blagovremenost sadržaja informacionih izvora trećih strana na koja mogu ukazivati elektronske veze sa ove veb stranice niti za zakon Slanjem materijala na naše servere putem e-maila ili preko veb stranice "BIOKOM TRENDAFILOV" DOO, prihvatate sledeći uslov da materijali ne sadrže ništa što je izvan zakona.

Ova veb stranica, njen dizajn, uključujući sve informacije koje se nalaze na sajtu,  ne predstavljaju javne informacije, podležu autorskim pravima. Nijedan deo objekata zaštite ne sme se reprodukovati, prevoditi, menjati ili koristiti na bilo koji način bez prethodne pisane saglasnosti "BIOKOM TRENDAFILOV" DOO. Objavljivanje saopštenja za javnost, drugih dokumenata i informacija klasifikovanih kao javnih dozvoljeno je pod uslovom da se citira izvor. 

Izjava o zaštiti ličnih podataka:
Osobni podaci se prikupljaju putem ove veb stranice i obrađuje ih "BIOKOM TRENDAFILOV" DOO isključivo u svrhu pružanja elektronskih informacija, administrativne usluge, u strogom skladu sa zahtevima Zakona o elektronskoj vladi i Zakona o zaštiti ličnih podataka.

Možete slobodno pregledati stranice veb lokacije bez potrebe za popunjavanjem registracione  forme i unesete bilo kakve lične podatke. U slučaju da se odlučite prijaviti na radno mesto kroz centar za karijeru, morate znati da svi lični podaci koje ste dostavili podležu zahtevima e-uprave i Zakonu o zaštiti ličnih podataka. Ove podatke "BIOKOM TRENDAFILOV" DOO koristiće samo za potrebe odabira osoblja i neće ih prenositi trećim osobama.

Osobni podaci će se prikupljati i ako korisnik želi primati komercijalne poruke putem e-maila koji je sam odredio- adresa. Prihvatanjem opštih uslova korišćenja i rukom pisane (od strane korisnika) registracije za uslugu "primanje komercijalne poruke" korisnik dozvoljava da se njegova adresa e-pošte uključi u bazu podataka putem koje će automatski primati komercijalne poruke kompanije "BIOKOM TRENDAFILOV" doo

Saglasnost sa pravilima i uslovima korišćenja veb stranice
Posetom veb stranice „BIOKOM TRENDAFILOV" DOO, prihvatamo da se slažete sa našim pravilima i uslovima korišćenja sajta. Ako se ne slažete sa njima, molimo vas da ne koristite ovu stranicu i njene usluge i module. Ova pravila i smernice smo kreirali samo zato da vas zaštitimo i pružimo vam sigurne, prijatne i korisne minute posećivanjem ove stranice.

"BIOKOM TRENDAFILOV" doo.