НОВО СРЕДСТВО ЗА СУЗБИЈАЊЕ ИНФЕКЦИЈА БОЛЕСТИ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА!

Инфекције здравствене заштите умањују имиџ болница и доводе до значајних додатних трошкова, углавном због продуженог боравка у болници, лечења инфекције, лабораторијских тестова, праћења и контроле инфекције, надокнаде трошкова, везано за компликације и бенефиције које породице исплаћују у случају смрти.

Компанија „Биоком Трендафилов" доо је институција која се бави развојем и применом високотехнолошких производа који минимизирају  ризици носокомијалних инфекција, обезбеђивањем правилног функционисања система који обезбеђују фреквенцију и безбедност пацијента.
 Да би се смањио ризик од ВБИ у болницама, "Биоком Трендафолов "даје добро решење и то је систем „En Sure" - уређај за брзу хигијену и микробиолошку АТП контрола површина и вода. Са нашим системом за експресно праћење хигијене у само 15 секунди врши се квантитативна провера чистоће површине, тренутно се идентификују проблематична подручја и омогућава вршење корективне акције. На овај начин, инфекције повезане са здравственом заштитом, које имају озбиљан утицај на здравље становништва, јер су озбиљан узрок повећаног обима болести и смртности, своде се на минимум и пружају сигурне услове за лечење пацијената и значајно повећавају имиџ медицински објекат.