Readsensor
Readsensor
Instrument za očitavanje testova za otkrivanje antibiotika
 • Optičko izveštavanje o kvantitativnom rezultatu
  Štampanje i čuvanje rezultata radi uklanjanja subjektivnih grešaka

Biokom Trendafilov

Prednosti

 • Rezultati za 5 sekundi
 • Širok ekran osetljiv na dodir
 • Mere, tumače i beleže rezultate test traka
 • Jednostavan za rukovanje - Obezbeđuje brzinu, objektivnost, praktičnost i mogućnost čuvanja testnih podataka na računaru ili ih štampa pomoću ugrađenog štampača
 • Jasna, brza i tačna interpretacija rezultata.
 • Velika ponovljivost rezultata
 • Rezultati se mogu prikazati, štampati, čuvati ili prenijeti na USB na zahtev
 • Unesite naziv operatora i № proizvoda da biste olakšali sljedivost
 • Automatska kalibracija sa spoljnom referentnom trakom
 • Automatsko postolje sa mestom za tračicu

ПОСЛЕДЊЕ РАЗМАТРАНИ ПРОИЗВОДИ