TWINSENSOR
TWINSENSOR

Brzi test za otkrivanje ostataka - Beta-laktama i tetraciklina u mleku

Prednosti

 • Otkriva istovremeno dve najčešće korišćene grupe stočnih antibiotika – β-laktami i tetraciklina
 • 6 minuta na 40°C
 • Otkriva antibiotike pod MRL-om
 • Sposobnost vizuelnog i instrumentalnog izveštavanja
 • Primenljivo na sve vrste mleka (UHT, suvo, sirovo mleko)
 • Primenljivo na bilo koju vrstu mleka - krave, ovce, koze, bivoli
 • Praktični - test se može izvesti na mestima za kupovinu
 • Jednostavan za upotrebu - i laboratorijski tehničari i kupci i vozači rade s njim
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Pokretanje testa

Implementacija u nekoliko osnovnih koraka

 • Dodajte 200μl mleka u mikroepruvetu sa reagensom
 • Postavite mikroepruvetu u inkubator Heatsensor DUO. Inkubirajte 3 minuta na 40°C
 • Kada istekne 3 minuta, stavite test traku u mikroepruvete. Inkubator će automatski pokrenuti drugu 3-minutnu inkubaciju.
 • Očitajte rezultate vizuelno ili instrumentalno sa Readsensor 2

Vizuelna interpretacija

 • Ako su test linije intenzivnije obojene od kontrolne, proba je negativna i sadrži nižu koncentraciju antibiotika od one navedene u Tabele.
 • Ako su test linije obojene slabijim intenzitetom ili isto kao kontrolna linija, proba je pozitivna i sadrži iste ili više koncentracije antibiotika u odnosu na posavljene granice iz Tabele.
 • Ako su test linije nevidljive, to je indikacija za veoma visoku koncentraciju antibiotika u probi
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov
 1. Negativan
 2. Pozitivan na β-laktamske antibiotike
 3. Pozitivan na tetracikline
 4. Pozitivno na β-laktamske antibiotike i tetracikline

ПОСЛЕДЊЕ РАЗМАТРАНИ ПРОИЗВОДИ