XII национален симпозиум „Европейски и световни предизвикателства за българските производители на храни и напитки и актуални проблеми на законодателството в областта на храните"

В края на м. Юни при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени от правителството във връзка с КОВИД – 19 в България „Съюзът по Хранителна промишленост" организира и проведе дванадесетия национален симпозиум на тема „Европейски и световни предизвикателства за българските производители на храни и напитки и актуални проблеми на законодателството в областта на храните". 

Събитието бе открито от д-р Светла Чамова, председател на Съюза, която призова присъстващите да мислят за бъдещето, за иновациите, да бъдат креативни и съзидателни.

В програмата на симпозиума участие взеха и експерти от различни области, сред които бяха и биотехнолозите на фирма "Биоком Трендафилов" ЕООД - Катерина Пеева и Стефан Малаков.

Експертите запознаха участниците с изискванията, на които трябва да отговарят българските хранителни продукти за търговия в различните европейски държави и в България, производствените и търговските стандарти в хранителната индустрия и еврофинансирането, които са гаранция за конкурентоспособност на българските храни на световния пазар.

Голям интерес от страна на участниците имаше и към темата, която нашите биотехнолози представиха – „Иновации в контрола на качеството на храни и напитки" и към най-новите продукти на фирмата в областта на качеството и безопасността на храните: