Biokom Trendafilov > INDUSTRIJE > Alkoholni i bezalkoholni napitci > Inovativna PCR molekularna dijagnostika sirovina i proizvoda

Inovativna PCR molekularna dijagnostika sirovina i proizvoda

Test za vino 8 u 1
Test za vino 8 u 1

PCR TEST ZA ISTOVREMENU IDENTIFIKACIJU I DETEKCIJU PRISUSTVA 8 VRSTA MIKROORGANIZAMA – 8 U 1.

OSAM REZULTATA SA JEDNOM ANALIZOM!

ISTOVREMENO OTKRIVANJE: Pediococcus, Oenoccoccus, Acetobacter, Gluconobacter, Lactobacillus, Brettanomyces, Zygosaccharomyces, Saccharomyces

  • Direktna procedura detekcije za manje od dva sata
  • Postupak obogaćivanja 24-48 sati
  • Lako tumačenje rezultata u formatu trake
  • Može se koristiti sa bilo kojim termociklerom
  • Nije potrebno duboko zamrzavanje komponenti iz kompleta tokom transporta ili skladištenja

 

   

Test za pivo 6 u 1
Test za pivo 6 u 1

PCR TEST ZA DETEKCIJU MIKROORGANIZAMA KOJI KVARE PIVO - 6 U 1

ŠEST REZULTATA SA JEDNOM ANALIZOM!

ISTOVREMENO OTKRIVA PRISUSTVO: Saccharomyces diastaticus, produkti sirćetne kiseline Brettanomyces, bakterije, produkti mlečne kiseline (Pediococcus & Lactobacillus sojevi rezistentni na hmelj), Megasphaera, Pectinatus

• Direktna analiza 3 sata - osetljivost 10-100 ćelija / ml

• Obogaćivanje za 24-48 sati   PCR test - osetljivost 1 ćelija / ml

 

LAKO TUMAČENjE REZULTATA               

• Povratna traka

 

 

 

• Može se koristiti sa bilo kojim inkubatorom.

• Ne zahteva poseban transport sa suvim ledom ili zamrzivačem.

• Uz dodatnu mogućnost utvrđivanja prisustva DNK samo iz živih ciljnih mikroorganizama.