Pravila o privatnosti

KO SMO MI?

"Biokom Plus” DOO je vodeći lider u ponudi modernih i inovativnih rešenja za sigurnost i higijenu sirovina, gotovih proizvoda i površina u celoj prehrambenoj industriji.

Podaci za kontakt sa „Biokom Plus" DOO

Lokacija: Srbija, Zemun, ul. Šumadijska 15

Telefon: 011/2108 348

El. Pošta: biokom.plus@biokom-trend.com

Internet stranica: www.biokom-trend.com

Kontakt podaci dgovornog lica za zaštitu podataka:

Možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka na:

El. Pošta: biokom.plus@biokom-trend.com

Tel: 011/2108 348

 

Cilj Biokom Plus DOO je da osigura zaštitu ličnih podataka u svakom trenutku. Ljubazno vas molimo da pažljivo pročitate ovu Politiku privatnosti da biste saznali koje informacije prikupljamo i u koje svrhe će se prikupljeni podaci koristiti.

Biokom Plus DOO obrađuje samo legalno prikupljene lične podatke potrebne za posebne, dobro definisane i zakonite svrhe. Lični podaci se brišu ili ispravljaju kada se ustanovi da su netačni ili u neskladu s ciljevima za koje se obrađuju.

1. VRSTE INFORMACIJA KOJE PRIKUPLJAMO

Kada kupujete proizvode od Biokom Plus DOO, lične podatke koje nam dostavite dobrovoljno obrađujemo kako bismo vas obavestili o našim promocijama, novim proizvodima koji bi vam bili korisni. U tu svrhu vas molimo za lične podatke, kao što su vaše ime, telefonski broj, adresa e-pošte.

Na sastancima koje smo održali na licu mesta na izložbi, seminaru, obuci, konferenciji ili nekom drugom sličnom događaju, dobijamo iste lične podatke i čuvamo ih duže od svrhe u kojoj su prikupljeni.

U svim navedenim slučajevima, naši pojedinačni kupci se obaveštavaju i / ili izražavaju saglasnost za obradu ličnih podataka u skladu sa zakonskim odredbama zaštite pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka.

Kroz sistem video nadzora Biokom Plus DOO obrađuje lične podatke kao slike, što omogućava identifikaciju osoba.

Svrha obrade ličnih podataka je: praćenje / osiguranje bezbednosti ljudi i robe radi sprečavanja i borbe protiv krađe.

 

2. ZA KOJE CILjEVE BIOKOM PLUS DOO KORISTI VAŠE LIČNE PODATKE?

Biokom Plus DOO obrađuje samo legalno prikupljene lične podatke potrebne za posebne, dobro definisane i zakonite svrhe. Lični podaci se brišu ili ispravljaju kada se ustanovi da su netačni ili u neskladu s ciljevima za koje se obrađuju.

Biokom Plus DOO koristi lične podatke da odgovori na upite, pruža korisne informacije o proizvodima, promocije, pozivnice za izložbe, direktan marketing.

 

3. KAKVA PRAVA IMATE VEZANA ZA VAŠE LIČNE PODATKE?

Imate pravo da zatražite ispravku svih pogrešnih podataka.

Ako želite Biokom Plus DOO da biste prekinuli obradu vaših ličnih podataka, možete izričito zatražiti prekid bilo koje obrade podataka od nas ako je u skladu sa važećim zakonodavstvom o zaštiti podataka.

Takođe, kada želite prestati primati promocije ili informativne materijale od Biokom Plus DOO, možete odjaviti pretplatu preko dugmeta „Otkaži pretplatu".

4. KO IMA PRISTUPAO VAŠIM LIČNIM PODACIMA?

Biokom Plus DOO tretira sve podatke koje ste prikupili kao poverljive i ne sme ih deliti sa trećim licima bez vaše prethodne izričite saglasnosti, osim legitimnih zahteva centralnih i lokalnih državnih organa, sudova, policijskih službi, tužilaca, bankarskih kompanija, izvršitelja , osiguravajuća društva.

 

5. ZA KOJI PERIOD ČUVA LIČNE PODATKE BIOKOM PLUS DOO?

Lični podaci fizičkih i pravnih lica čuvaju se do svrhe u koju se obrađuju, ali najkasnije u roku od 3 godine ili u skladu sa rokom predviđenim u bugarskom zakonodavstvu.

Nakon postizanja ciljeva iz prethodnog člana, lični podaci fizičkih i pravnih lica fizički se uništavaju brisanjem u elektronskim medijima ili mašinom za uništavanje papirnih dokumenata.

Podaci dobijeni putem sistema video nadzora čuvaju se najviše 6 meseci, osim u situacijama koje su izričito regulisane zakonom ili u izuzetno opravdanim slučajevima. Nakon isteka ovog perioda, dokumenti se uništavaju ili brišu.

 

6. KAKO MOŽETE KONTAKTIRATI BIOKOM PLUS DOO?

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa vašim ličnim podacima, obratite se osobi odgovornoj za zaštitu ličnih podataka u Biokom Plus DOO na e-mail: biokom.plus@biokom-trend.com ili pošaljite upit na:

Srbija, Zemun, ul. Šumadijska 15