Екипът на „Биоком" на обучение за професия „Техник – технолог в хранително-вкусовата промишленост"

Нашите Биокомци - Стефан, Наташа, Емилия, Бесник и Марио, заедно с групата от Македонски Млекари – Здравje, Бучен Козjak, ИМВ на обучение за професия „Техник – технолог в хранително вкусовата промишленост", специалност „Производство и преработка на мляко и млечни продукти, ІІІ квалификационна степен.

Пожелаваме им да вървят смело напред и нагоре по пътя на знанието и науката.

Давайте!

Ваш Биоком!