Политика за защита на личните данни

КОИ СМЕ НИЕ?

Биоком Трендафилов” ЕООД е утвърден лидер в предлагането на съвременни и иновативни решения за безопасност и хигиена на суровини, крайни продукти и повърхности в цялата хранителна индустрия.

Данни за контакт с „Биоком Трендафилов" ЕООД

Местоположение: България, гр.Сливен, ул.Стефан Караджа № 38А

Телефон: 044/624 777

Ел. поща: sales@biokom-trend.com

Интернет страница: www.biokom-trend.com

Данни за контакт с Отговорника по защита на данните:

С нашият Отговорник по защита на данните можете да се свържете на :

Ел. поща: d.rainova@biokom-trend.com

Тел: 044/624 777

 

Целта на Биоком Трендафилов ЕООД е да гарантира защитата на Вашите личните данни по всяко време. Ние любезно Ви молим да прочетете внимателно тази Декларация за поверителност, за да научите каква информация събираме и за какви цели ще бъде използвана събраната информация.

„Биоком Трендафилов" ЕООД обработва само законно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели. Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или несъответстващи на целите, за които се обработват.

 

1. ВИДОВЕ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ

При закупуване на продукти от Биоком Трендафилов ЕООД, ние обработваме личните  данни, които сте ни предоставили доброволно за да Ви известяваме за наши промоции, нови продукти, които биха били полезни за Вас. За тази цел ние ви молим за лична информация, като Вашето име, телефон, имейл адрес.

При срещи, които сме осъществили на място на изложение, семинар, обучение, конференция или друго подобно събитие ние получаваме същите тези лични данни и ги съхраняваме за период, не по-дълъг от целите, за които са събрани.

Във всички цитирани случаи клиентите ни физически лица са информирани и/или изразяват своето изрично съгласие относно обработката на лични данни в съответствие с правните разпоредби за защита на физическите лица по отношение на обработването на лични данни.

Чрез системата за видеонаблюдение Биоком Трендафилов ЕООД обработва лични данни като изображения, която позволява идентифицирането на лицата.

Целта на обработката на лични данни е: да наблюдава /гарантира сигурността на хората, и стоките, за предотвратяване и борба с кражби.

 

2. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ БИОКОМ ТРЕНДАФИЛОВ ЕООД ОБРАБОТВА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

„Биоком Трендафилов" ЕООД обработва само законно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели. Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или несъответстващи на целите, за които се обработват.

„Биоком Трендафилов" ЕООД използва личните данни за отговор на запитвания, предоставяне на полезна информация за продукти, промоции, покани за изложения, директен маркетинг.

 

3. КАКВИ ПРАВА ПРИТЕЖАВАТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Имате право да изискате корекция на всички грешни данни.

Ако желаете Биоком Трендафилов ЕООД да прекрати обработката на вашите лични данни, можете изрично да поискате прекратяване на всяка обработка на данни от наша страна ако то съответства на приложимото законодателство за защита на личните данни.

Освен това, когато искате да престанете да получавате промоции или информационни материали от Биоком Трендафилов ЕООД, можете да прекратите абонамента си чрез бутона "Отписване".

 

4. КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Биоком Трендафилов ЕООД обработва цялата информация, събрана от вас, като поверителна и не може да я споделя с трети страни без вашето предварително изрично съгласие, с изключение на легитимно обосновани искания от централни и местни публични органи, съдилища, полицейски служби, прокурори, банкови дружества, съдебни изпълнители, застрахователни дружества.

 

5. ЗА КАКЪВ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ СЪХРАНЯВА ЛИЧНИ ДАННИ БИОКОМ ТРЕНДАФИЛОВ ЕООД?

Лични данни на физическите и юридическите лица, се съхраняват до осъществяване на целите, за които се обработват, но не по-късно от 3 години или съгласно срока, предвиден в  Българското законодателство.

След постигане целите по предходния член личните данни на физическите и юридическите лица се унищожават физически, чрез изтриване в електронните носители или чрез машина за унищожаване на документи на хартиените носители.

Данните, получени чрез системата за видеонаблюдение, се съхраняват в продължение на максимум 6 месеца, с изключение на ситуации, които са изрично регламентирани от закона или в силно обосновани случаи. След изтичането на този срок документите се унищожават или изтриват.

 

6. КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С БИОКОМ ТРЕНДАФИЛОВ ЕООД?

При наличие на запитване, свързано с Вашите лични данни, моля свържете се с отговорното лице за защита на личните данни в Биоком Трендафилов ЕООД на e-mail: d.rainova@biokom-trend.com или изпратете Вашето запитване на адрес:

Гр.Сливен 8800, ул.Стефан Караджа № 38А