Политика на фирмата

Политика на "Биоком Трендафилов”ЕООД

 

С настоящия документ Управителят на БИОКОМ – ТРЕНДАФИЛОВ ЕООД официално декларира поетите ангажименти по предоставяне на висококачествени и безопасни продукти.

Политиката на фирмата e насочена към постоянно подобряване и развиване на предлаганите услуги, чрез:

Комплексно задоволяване на нуждите на основните клиенти, чрез предоставяне на специфични суровини и материали за нуждите на дейността им, безвъзмездна специализира консултантска помощ и разработване на нови продукти и услуги.

Превръщане на клиентите в партньори на „Биоком Трендафилов” ЕООД.

Предоставяне на услугите, така, че партньорите на фирмата да виждат реалните си ползи от работата си с „Биоком Трендафилов” ЕООД.

Търсене на нуждите на клиента, ясното им определяне и представяне пред  клиентите.

Ние вярваме, че изграждането на служители, професионалисти в служебен и личен план ни дава възможност за по-добро представяне  пред клиентите и ни дава предимство пред конкурентите.

За ефективното провеждане на определената от нас политика, сме си поставили следните основни цели:

 

Управител:

Йордан Трендафилов