„Биоком Трендафилов" ще вземе участие на APRIORI EXPO 2024 - Международен имплантологичен конгрес - Иновативни подходи в имплантологията на 10-11 февруари в Пловдив

Компания „Биоком Трендафилов" ще вземе участие на APRIORI EXPO 2024 (Международен имплантологичен конгрес - Иновативни подходи в имплантологията. От класически двуетапен до имедиатен протокол), който ще се проведе от 10-11 февруари в Конгресния център на Международен панаир Пловдив.

Заповядайте на нашия фирмен щанд (щанд № 7), за да Ви запознаем с най-новите ензимни решения за елиминиране на основния рисков фактор, предизвикващ инфекции - биофилмите.

1. Откриване на биофилмите по инструментариум чрез Detect2 kit - комплект за бърза визуална проверка на почистването, в рамките на 5 минути. Комплектът служи за проверка на над 1500 инструмента, а разтворът е устойчив 2 месеца след изливането му във ваната. 

2. Разграждане на биофилмите по дентални инструменти, лечебни капачки, импланти - чрез специфично почистване с EnziDent, патентован 6 ензимен детергент.

3. Дълбоко почистване, превенция и поддръжка на дентални юнити, аспирационни системи - EnziDent FLOW високо активен 6 ензимен комплекс, със свеж аромат на ментол. 

С какво се отличават детергентите на Onelife?

  Заповядайте на нашия фирмен щанд!