"Добрият пример" - Първата гимназия в България, която се грижи отговорно за безопасността на учениците и служителите чрез нашата система за дезинфекция

Ние от "Биоком Трендафилов" вярваме, че е наш дълг, отговорност и мисия да се грижим винаги за здравето на хората. Не на последно място слагаме важността всеки да запази работата си, предприятията – бизнеса си, училищата – дейността си.  Сериозността на пандемия в цял свят ни мотивира да насочим всичките си усилия в тази посока и да предложим средство за качествена и безкомпромисна дезинфекция едновременно на въздух и повърхности – единственият начин да оставим вируса зад вратата на нашия офис, предприятие, училище. 

През първата вълна на пандемията през месец март, с разрешение на Министъра на Здравеопазването, РЗИ ограничи времето за вход на коронавирус, като обезпечи летища и критични болници с единствените дотогава машини за превенция и борба срещу коронавирус - "Nocospray". Тази   система  се   използва  в   момента  от  много  предприятия   от  хранително-вкусовата промишленост,   РЗИ-та,   болници,   детски   градини,   офиси,   фирми, а от днес вече и от Професионалната Гимназия по Текстил и Облекло „Добри Желязков" в град Сливен, като   решение   за ограничаване на възможността от зараза до минимум.

"Биоком Трендафилов" ЕООД поздравява ръководството и госпожа Караманова - директор на Професионална Гимназия по Текстил и Облекло "Добри Желязков" - за високият морал и усилия да запазят безопасността на учениците, учителите и служителите. Текстилният техникум в град Сливен е първото училище в страната, което внедри една от най-ефективните системи за  биодезинфекция Nocospray/Nocolyse за превенция и защита от коронаворуса. В условията на пандемия, това е един добър пример, колко е важно училищата да предприемат сериозни превантивни действия срещу вируса, за ограничаване на неговото разпространение и в подкрепа на мерките за контрол.