25 ГОДИНИ БИОКОМ ТРЕНДАФИЛОВ!

Биоком Трендафилов ја слави својата дваесет и пет годишнина!
Благодариме на сите, кои не поздравија и го прославија овој светол празник со нас!