Услови за користење

Оваа веб страница е официјалната страна на „БИОКОМ ТРЕНДАФИЛОВ" ЕООД, во рамките на чл. 10, пара. 3 од Законот за електронско управување. При користење на оваа страница, Ве молиме да го имате во предвид следното:

Содржина на страницата

Содржината на оваа страна е во согласност со барањата на дејствувањето во законодавството во Република Бугарија. „БИОКОМ ТРЕНДАФИЛОВ" ЕООД не гарантира, дека веб страниците не содржат грешки и дека пристапот до нив е непрекинат.

„БИОКОМ ТРЕНДАФИЛОВ" ЕООД го задржува правото да ги уредува своите страници и да го прекинува пристапот до нив во било кое време и се обрзува да ги превземе сите разумни чекори за објавување на безбедни и квалитетни информации на својата страница, но треба да ги предупредиме сите посетители и корисници на страницата дека се можни грешки и пропусти, како и одложување во обновувањето на податоците.

Одгворност за туѓа содржина

„БИОКОМ ТРЕНДАФИЛОВ" ЕООД не носи одговорност за законитоста, комплетноста, точноста и релевантноста на содржината на изворите на информација на трети лица, на кои може да укажуваат електронските референци од оваа интернет страница ниту за законитоста на дејноста на овие трети лица.

Испраќајки материјали до нашите сервери преку електронска пошта или преку интернет страницата на „БИОКОМ ТРЕНДАФИЛОВ" ЕООД, Вие го прифаќате следниов услов, материјалите да не содржат ништо што е надвор од рамките на законот.

Авторски права

Софтверот, кој го обезбедува функционирането на оваа интернет страница, нејзиниот дизајн, вклучувајки ја целата информација со која располага страницата, доколку не претставуваат јавна информација, тие се објект на авторско право. Ниту еден дел од предметите на заштита не може да се репродуцира, да се преведува, да се менува или користи на било кој начин без претходна писмена согласност од „БИОКОМ ТРЕНДАФИЛОВ" ЕООД. Дозволено е објавување на соопштенија за печатот, други документи и информации, класифицирани како јавни, ако е цитиран изворот.

Изјава за заштита на личните податоци

Личните податоци се собираат преку оваа интернет страница и обработуваат од „БИОКОМ ТРЕНДАФИЛОВ" ЕООД единствено за потребите за обезбедувње на електронски административни услуги,во строга согласност на Законот за електронско управување и Закона за заштита на личните податоци.

Можете да ги разгледате страниците на сајтот слободно, без да сте должни да пополнувате регистрациски формулари и да внесувате какви било лични податоци. Во случај, да решите да аплицирате за позиција преку кариерниот центар потребно е да знаете, дека сите доставени од Вас лични податоци подлежат на барањата за електронски управување и Закон за заштита на лични податоци. Овие податоци ке бидат употребени единствено и само од „БИОКОМ ТРЕНДАФИЛОВ" ЕООД за целите на подбар на персонал и нема да бидат предавани на трети лица.

Личните податоци ќе бидат собрани исто по желба од страна на корисникот да добива трговски соопштенија на посочената од него имеил адреса. Со прифаќањето на општите услови за користење и своерачно (од корисникот) запишување на услугата „добивање на трговско соопштение" корисникот разрешува неговата имеил адреса да биде вклучена во база на податоци, преку која што тој ке добива автоматски трговски соопштенија на „БИОКОМ ТРЕНДАФИЛОВ" ЕООД.

Согласувајки се со правилата и условите за користење на страната.

Со посета на веб страниците на „БИОКОМ ТРЕНДАФИЛОВ" ЕООД, ние сметаме дека сте согласни со нашите правила и услови за користење на страницата. Ако не сте согласни со нив, Ве молиме не ја користете оваа страница и претставените услуги и модули. Ние ги креиравме овие правила и раководни принципи единствено со цел да Ве заштитиме и да Ви обезведиме безбедни, пријатни и полезни минути, посетувајки ја оваа странца.

„БИОКОМ ТРЕНДАФИЛОВ" ЕООД