Biokom Trendafilov > Браншове > Здравни заведения > Откриване и премахване на биофилми

Откриване и премахване на биофилми

Откриване на биофилми
Откриване на биофилми

Biofinder е течен ензимен препарат за експресно откриване на биофилми по "отворени" повърхности и съоръжения в хранителната индустрия, фармацевтичния, козметичния, здравния сектор, ресторантьорството и е разработен за да подпомага хигиенния мониторинг.

Биофилмите са главният източник на замърсяване в хранително-вкусовата промишленост, като се развиват толкова добре както по отворени повърхности (работни повърхности, режещи инструменти и т.н.), така и в затворени системи (тръбопроводи, топлообменници, мембранни инсталации, сушилни и т.н). Биофилмите могат да замърсят храната по всяко време. Защитени в техните органични матрици (екзо - полизахариди), тези бактерии стават много издръжливи към стандартното почистване (100% по-устойчиви на алкални миещи препарати) и процедурите за дезинфекция (99 пъти по-устойчиви към хлор и киселини), които на практика стават неефективни.

В хранително-вкусовата промишленост, унищожаването на биофилмите води до:

 • По-дълъг срок на годност на продуктите
 • По-високо качество на продуктите
 • Повишаване на продуктивността
 • Намаляване на корозията по повърхностите

Научете повече

 

Образуването на биофилм преминава през няколко етапа за броени часове:

 • секунди - Първоначално прикрепване на единични бактериални клетки
 • минути - Необратимо прикрепване и образуване на микроколонии
 • часове - Зреене на биофилма
 • дни - Зрял биофилм
 • Ефективен при откриване както на едновидови (образувани от един щам микроорганизми) така и на многовидови биофилми (състоящи се от два или повече щама)
 • месеци - Разкъсване на най-външния слой на биофилма и отделяне на единични бактериални клетки
Biokom Trendafilov

Предимства

 • Лесен за нанасяне и отчитане
 • Резултат за 60 секунди
 • Възможност за третиране на големи площи
 • Приложим за всички повърхности от неръждаема стомана, полипропилен и епоксидни покрития
 • Ефективен при откриване както на едновидови (образувани от един щам микроорганизми) така и на многовидови биофилми (състоящи се от два или повече щама)
 • Лесно изплакване на повърхността – не оставя петна или остатъци по повърхностите поради добрата си разтворимост във вода
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Употреба:

 1. Напръскайте Biofinder внимателно по повърхността под ъгъл от разстояние 10 до 15 см
 2. Отчетете визуално резултата 60 секунди по-късно.
Biokom Trendafilov

Резултати:

 • Положителен резултат - на местата с наличие на биофилм се образува пяна, ясно констастираща на фона на оранжевия цвят на Biofinder
 • Отрицателен резултат - при отсъствие на биофилм, след 1 минута цветът на Biofinder остава непроменен
Eлиминиране на биофилми по отворени повърхности
Eлиминиране на биофилми по отворени повърхности

Биофилмите са главният източник на замърсяване в хранително-вкусовата промишленост, като се развиват толкова добре както по отворени повърхности (работни повърхности, режещи инструменти и т.н.), така и в затворени системи (тръбопроводи, топлообменници, мембранни инсталации, сушилни и т.н). Биофилмите могат да замърсят храната по всяко време. Защитени в техните органични матрици (екзополизахариди), тези бактерии стават много издръжливи към стандартното почистване и процедурите за дезинфекция, които на практика стават неефективни.

В хранителновкусовата промишленост, унищожаването на биофилмите води до:

 • По-дълъг срок на годност на продуктите
 • По-високо качество на продуктите
 • Повишаване на продуктивността
 • Намаляване на корозията по повърхностите

EnzyBasic / EnzyClean:

Почистващо действие и превенция на биофилми.

Това е ензимен детергент под формата на пяна, който е подходящ за почистване и отстраняване на всички видове органични замърсявания (полизахариди, протеини, мазнини) в хранителната промишленост. Нанесете върху отворени повърхности с помощта на диспенсера. Това е по-екологична алтернатива в сравнение с по-често използваните продукти. Прецизно почистване се осигурява благодарение на трансформацията на органичната мръсотия чрез ензимно действие. Тази ензимна активност се препоръчва и като превантивно лечение срещу образуването на биофилми, върху които действа ефективно, улеснявайки елиминирането им.

Резултат за 15-20 минути.

Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Изпълнение на процедурата:

 1. Изплакване с вода.
 2. Ензимна обработка с EnzyBasic (концентрация 3-5%) за 15-20 min при температура 45-55˚C.
 3. Изплакване с вода.
 4. Дезинфекция с дезинфектант - според установената процедура.
 5. Изплакване с вода

EnzyJet / EnzyJet Plus:

Превенция и елиминиране на биофилми Ензимни детергенти, специално разработени за отстраняване на биофилми в хранително-вкусовата, химическата промишленост и в сектора на здравеопазването на открити повърхности. Действат ефективно, като дестабилизират целостта на биофилма и улесняват неговото елиминиране от традицонно използваните детергенти и дезинфектанти.

Използвайте самостоятелно или в комбинация с BIOJET, в зависимост от вида на третирането.

Biokom Trendafilov

BioJet:

Концентрирана смес от ензими, специално разработена за отстраняване на биофилми по открити повърхности в производството на храни и химическата промишленост, както и в сектора на здравеопазването на открити повърхности.

Когато се използва заедно с ENZY JET / ENZY JET PLUS, BIOJET действа ефективно за лесното елиминиране на биофилмите. Високата концентрация води до отлична ефикасност при ниски дози, което означава спестяване на разходи при третирането на биофилмите.

Biokom Trendafilov

Шокова ензимна обработка:

Двукомпонентна формула с комбинирано използване на двата продукта BioJet и EnzyJet Plus за ефективно премахване на биофилмите. Препоръчително е да се извършва минимум един път седмично.

Редовна ензимна обработка:

За предотвратяване образуването на биофилми, обработвайте редовно повърхностите с EnzyJet или Enzyjet Plus. Препоръчително е да се извършва при всяко измиване на повърхностите.

Стандартна процедура със шокова ензимна обработка:

 1. Изплакване с вода.
 2. Алкално измиване с детергент според установената процедура.
 3. Изплакване с вода.
 4. Ензимна обработка с EnzyJet Plus (концентрация 1%).
 5. Време на контакт 20-30 минути при температура 45-50˚C.
 6. Ензимна обработка с BioJet (концентрация 0.2%).
 7. Време на контакт 20-30 минути при температура 45-50˚C.
 8. Изплакване с вода.
 9. Дезинфекция с дезинфектант с според установената процедура.
 10. Изплакване с вода.

Стандартна процедура със редовна ензимна обработка:

 1. Изплакване с вода.
 2. Алкално измиване с детергент според установената процедура.
 3. Изплакване с вода.
 4. Ензимна обработка с EnzyJet Plus (концентрация 1%).
 5. Време на контакт 20-30 минути при температура 45-50˚C.
 6. Изплакване с вода.
 7. Дезинфекция с дезинфектант с според установената процедура.
 8. Изплакване с вода.

EnzyBac Foam

Почистващо действие, превенция на биофилми и дезинфекция.

Ензимен препарат с функция 3 в 1 - за почистване, превенция срещу образуването на биофилми и дезинфекция на отворени повърхности.

Резултат за 15-20 минути.

Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Процедура За изпълнение:

 1. Изплакване с вода.
 2. Алкално измиване с детергент според установената процедура.
 3. Изплакване с вода.
 4. Ензимна обработка с EnzyJet Plus (концентрация 1%).
 5. Време на контакт 20-30 минути при температура 45-50˚C.
 6. Изплакване с вода.
 7. Дезинфекция с дезинфектант с според установената процедура.
 8. Изплакване с вода.
Eлиминиране на биофилми в CIP системи
Eлиминиране на биофилми в CIP системи

Биофилмите са главният източник на замърсяване в хранително-вкусовата промишленост, като се развиват толкова добре както по отворени повърхности (работни повърхности, режещи инструменти и т.н.), така и в затворени системи (тръбопроводи, топлообменници, мембранни инсталации, сушилни и т.н). Биофилмите могат да замърсят храната по всяко време. Защитени в техните органични матрици (екзополизахариди), тези бактерии стават много издръжливи към стандартното почистване и процедурите за дезинфекция, които на практика стават неефективни.

В хранителновкусовата промишленост, унищожаването на биофилмите води до:

 • По-дълъг срок на годност на продуктите
 • По-високо качество на продуктите
 • Повишаване на продуктивността
 • Намаляване на корозията по повърхностите

 

Шокова ензимна обработка:

Двукомпонентна формула с комбинирано използване на двата продукта BioCIP и TensioCIP за ефективно премахване на биофилмите.

Препоръчително е да се извършва минимум един път седмично.

Редовна ензимна обработка:

За предотвратяване образуването на биофилми, обработвайте редовно повърхностите с EnzyCIP (почистване и унищожаване) или EnzyBAC CIP (почистване, елиминиране и дезинфекция)

EnzyCip

Почистване + елиминиране на биофилми (1-2% разтвор)

Концентрирана смес от ензими, специално направена за контрол и елиминиране на биофилми в CIP системи. С използването на EnzyCip ефективно се допринася за премахването на биофилми.

Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Процедура за изпълнение:

 1. Изплакване с вода.
 2. Ензимна обработка с EnzyBAC CIP (концентрация 1%). Време на контакт 30-60-120 минути (според дължината на системата) при температура 45-55˚C.
 3. Изплакване с вода.

EnzyBac Cip

Почистващо действие, унищожаване на биофилми и дезинфекция на CIP системите.

Biokom Trendafilov

BioCIP & TensioCIP

Ензимно третиране на CIP системи и елиминиране на биофилми.

Концентрирани смеси от ензими специално направени за премахване на биофилми в CIP системите.

BioCip се използва заедно с TensioCIP. Комбинацията на тези продукти ефективно допринася за премахването на биофилми.

Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Процедура за изпълнение:

 1. Изплакване с вода.
 2. Алкално измиване с детергент според установената процедура.
 3. Изплакване с вода.
 4. Ензимна обработка с TensioCIP (концентрация 0.25%). Време на контакт 60-120 минути при температура 45-50˚C.
 5. Ензимна обработка с BioCIP (концентрация 0.5%). Време на контакт 60-120 минути при температура 45-50˚C.
 6. Изплакване с вода.
 7. Дезинфекция с дезинфектант с според установената процедура.
 8. Изплакване с вода.