Biokom Trendafilov > Браншове > Здравни заведения > Откриване и премахване на биофилми

Откриване и премахване на биофилми

Detect2
Detect2

Контрол на качеството на почистване на медицински и дентални инструменти.

 • Патентована и валидирана технология под формата на багрило за откриване на биофилми и органични остатъци по медицински инструменти;
 • Бързи резултати, видими само след 5 минути на повърхността на инструмента;
 • Чувствителност на откриване от 10 μg протеин на cm2;
 • Регистрирано медицинско изделие клас I;
 • Биоразградимост ≥ 90 % (OCDE 302B);
 • Без аромат;
 • Разтворът е устойчив 2 месеца след изливането му във ваната.

Свалете каталога

Биофилмите са общности от микроорганизми, често многовидови, обхванати в полимерен матрикс, които са се развили върху дадена повърхност. Полимерният матрикс около бактериалните клетки позволява физическото прикрепяне на биофилма към повърхността и осигурява защита на микроорганизмите, правейки ги устойчиви на външни фактори.

 • 90% до 99% от бактериите съществуват във формата на биофилм.
 • Бактериите в биофилма са до 1000 пъти по-устойчиви към биоциди, като дезинфектанти.
 • Повечето биоциди се тестват срещу свободни (планктонни) бактерии, но не и срещу биофилми.
 • Биофилмите са навсякъде и се образуват често върху медицинските устройства (инструменти и интравенозни катетри,ендоскопи, шайби за ендоскопи, диализни системи и други)
 • Ако детергентното действие не е ефективно срещу матрикса на биофилма, бактериалният биофилм може да устои на високо ниво на дезинфекция
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

DETECT 2

Открива и невидимото!

Биофилми, органични замърсявания & протеини

 

 

Налични разфасовки

 • Опаковка от 950 мл;
 • Туба 5 литра;
 • В комплект с вана и контейнер;
Biokom Trendafilov
Babyscope 2.0
Babyscope 2.0

Цифрова оптична камера за проверка на почистването на медицински инструменти с отвори като гъвкави ендоскопи, бронхоскопи, лапароскопи, цистоскопи и други.​

 • Бърза и лесна визуална проверка;
 • Сменяеми гъвкави приставки, налични в диаметри от 1,06 mm (за проверка на вътрешни канали с диаметър 1,1 mm) и 1,9 mm (за проверка на вътрешни канали с диаметър ≥ 2,0 mm);
 • Работна дължина от 110 см, прикрепени към контролна кутия, която позволява регулиране на силата на светлината;
 • Софтуер с възможност за изготвяне и архивиране на снимков и видео материал.

Свалете каталога

Разграждане на биофилми
Разграждане на биофилми

Патентован мултиензимен комплекс за почистване на силно замърсени инструменти с широк спектър на действие срещу органични остатъци и биофилми.

 • Възстановява оригиналното състояние на инструментите;
 • Доказана висока ефикасност върху матрикса на биофилми, сформирани от различни патогени;
 • Висока ензимна активност и стабилност;
 • Пълна съвместимост с всички материали;
 • Неутрално рН;
 • Регистрирано медицинско изделие клас I;
 • Биоразградимост ≥ 97 % (OCDE 302B);
 • ISO/TS стандарт 15883-5: 2006, Приложение F: „Тест за органични остатъци и метод за гъвкави ендоскопи (Франция)“. 

Свалете каталога

Превенция срещу биофилми
Превенция срещу биофилми

ПРЕВЕНЦИЯ = 0% инфекции

enziMed® Pre-Cleaner

enziMed® Prevent

enziMed® Prevent MAX

enziMed® Instrument Washer

enziMed® Dry

enziMed® Standard

enziMed ALLKLEAN

Пълна гама ензимни препарати, които разграждат обвивката на биофилма и така бактериите са изложени на действието на дезинфектанта.

enziDent®

Eнзимен детергент за разграждане на биофилми по дентални инструменти

enziDent® FLOW

Високоактивен ензимен комплекс за дълбоко почистване и поддръжка на аспирационни системи и дентално оборудване.

enziSurf Descale & Drain

Високоефективен протокол в три стъпки за контрол и превенция на инфекциите в отводнителните канали. 

enziMed® Pre-Cleaner​

Патентован ензимен детергент, който се нанася под формата на пяна.

 • Предотвратява изсъхването на органичните остатъци;
 • Разгражда органичните остатъци;
 • Предварително почистване без интервенция – оставете ензимите да свършат работата;
 • Подготвя инструментите за деконтаминиране без необходимост от механично действие;
 • Пяната покрива повърхността на целия инструмент - висока ефективност, намалени загуби;
 • Без аромат;
 • Неутрално рН;
 • Пълна съвместимост с всички материали;
 • Висока ензимна активност и стабилност;
 • Готов за употреба;
 • Регистрирано медицинско изделие клас I;
 • Биоразградимост ≥ 95 % (Ръководство за изпитване ОИСР 302В).
Biokom Trendafilov

enziMed® Prevent:

Патентован мултиензимен комплекс за ежедневно почистване на медицински инструменти и ендоскопи.

 

6 ензима

 • Неутрално рН;;
 • Доказана ефикасност върху твърди органични остатъци и биофилм матрикса на множество патогени;
 • Концентрирана формула за икономична употреба (0,5%);
 • Време за контакт: за ендоскопи - от 3 до 5 минути; за хирургически инструменти - от 1 до 15 минути;
 • Изключителна съвместимост с всички материали;
 • Висока ензимна активност и стабилност;
 • ISO/TS стандарт 15883-5: 2006, Приложение F: “Тестване на замърсявания и метод за гъвкави ендоскопи (Франция)”;
 • Регистрирано медицинско изделие клас I.
 • Биоразградимост ≥ 99 % (OCDE 302B).
Biokom Trendafilov

Разфасовки:

 • Туба 1 литър
 • Туба 5 литра
Biokom Trendafilov

enziMed® Prevent​ MAX

Патентована мултиензимна формула за дълбоко почистване със специфично действие върху ДНК матрикса на биофилмите.

 

7 ензима

 • Патентован за елиминиране на биофилми: Патент EP2789682A1;
 • Патент BE 2022/5764 за специфично действие върху ДНК матрикса на биофилмите;
 • Изключителна съвместимост с всички материали;
 • Концентрирана формула за икономична употреба (0,5 –до 2%);
 • Време за контакт: за ендоскопи - от 1 до 5 минути; за медицински инструменти - от 5 до 15 минути;
 • Неутрално рН;
 • Доказана ефикасност върху твърди органични остатъци и биофилм матрикса на множество патогени;
 • Регистрирано медицинско изделие клас I.
 • Биоразградимост ≥ 99 % (OCDE 302B).
Biokom Trendafilov
 
 

enziMed® Instrument Washer

Слабо пенещ се мултиензимен детергент със специфично действие срещу органични материи (кръв, тъкан, биофилм).

 

5 ензима

 • Икономия на енергия (използване при 45°C);
 • Концентрирана ензимна формула за икономична употреба (0,4%)
 • Нeутрално pН;
 • Съвместим с всички материали;
 • Необходим е един цикъл на изплакване в миялно-дезинфекционна машина;
 • Сертифициран по ISO/TS 15883-5, Приложение N;
 • Регистрирано медицинско изделие клас I;
 • Биоразградимост ≥ 95 % (OCDE 302B).
Biokom Trendafilov

 

enziMed® Dry

Улеснява изсъхването на медицински инструменти и ендоскопи след автоматично почистване, като позволява на водата да формира филм по повърхността на инструмента, а не капчици.

 • Концентрирана ензимна формула за икономична употреба (дозировка 0,05 до 0,5%);
 • Съвместим с всички материали;
 • Регистрирано медицинско изделиe клас I;
 • Биоразградимост ≥ 95 % (OCDE 302B).
Biokom Trendafilov

 

enziMed® Standard

Слабо разпенващ се течен детергент за почистване на медицински инструменти и ендоскопи за многократна употреба.

 • Не е необходима стъпка на неутрализация в миялно-дезинфекционната машина;
 • Без аромат и цвят;;
 • Ензимната активност се поддържа 8 часа след разреждане;
 • Дозировка: 0,3 до 1%;
 • Време за контакт: 5 до 10 минути;
Biokom Trendafilov

enziMed® ALLKLEAN

Патентован мултиензимен комплекс за ежедневно почистване на медицински инструменти и ендоскопи.

 • Концентрирана ензимна формула за икономична употреба (дозировка 0,05%);
 • Съвместим с всички материали;
 • Регистрирано медицинско изделиe клас I;
 • Биоразградимост ≥ 95 % (OCDE 302B).
Biokom Trendafilov

 

enziDent®

Патентован мултиензимен комплекс за почистване на дентални инструменти - подготвя инструментите за ефикасна стерилизация.

 

6 ензима

 • Неутрален ензимен комплекс;
 • Разгражда органични замърсявания и биофилми;
 • Съвместим с всички материали;
 • Висока концентрация за икономично използване (дозировка 1-2%);
 • Време за контакт: 15 минути;
 • Висока ензимна активност и стабилност;
 • Регистрирано медицинско изделие Клас I;
 • Биоразградимост ≥ 95 % (OCDE 302B).
Biokom Trendafilov

enziDent® FLOW

Високоактивен ензимен комплекс за дълбоко почистване и поддръжка на аспирационни системи и дентално оборудване.

 

6 ензима

 • Със свеж аромат на ментол;
 • Ензимната активност се поддържа в продължение на 8 часа след разреждането;
 • Неутрален ензимен комплекс;
 • Разгражда органични замърсявания и биофилми;
 • Съвместим с всички материали;
 • Висока концентрация за икономично използване (1%);
 • Висока ензимна активност и стабилност;
 • Регистрирано медицинско изделие Клас I;
 • Биоразградимост ≥ 95 % (OCDE 302B).
Biokom Trendafilov

enziSurfTM

DESCALE & DRAIN

Уникална технология, базирана на ензими за откриване, разграждане и предотвратяване на биофилми.

3-СТЪПКОВ ПРОТОКОЛ!​

 1. ПРЕМАХНИ - enziSurf Descale премахва минералните отлагания;
 2. ПОЧИСТИ - enziSurf Drain разгражда матрикса на биофилма включително еДНК;
 3. ДЕЗИНФЕКЦИРАЙ - дезинфектантът по Ваш избор елиминира остатъчните бактерии
Biokom Trendafilov

enziSurfTM DESCALE

Готов за употреба разтвор за отстраняване на варовик и минерални отлагания за високо ниво на обработка на вертикални повърхности..

 • Действа в дълбочина върху варовикови и минерални отлагания;
 • Плътна, издръжлива пяна, която осигурява оптимален контакт с вертикалната повърхност;
 • Висока активност и стабилност.
Biokom Trendafilov

Характеристики на продукта:

 • Киселинно pH;
 • Висок капацитет на разпенване;
 • Изключителна съвместимост с материали (порцелан, хромиран метал, хромиран месинг, PVC, PPS, алуминий, титан, неръждаема стомана, силикон, гума);
 • Биоразградимост >= 97% (OCDE 302B);
 • Готов за употреба.

enziSurfTM DRAIN

Мултиензимна почистваща формула за сифони на мивки..

 • Осигурява оптимално дълбоко почистване на сифоните на мивката;
 • Специфично действие върху ДНК матрицата на биофилмите;
 • Патентован ензимен комплекс с действие върху множество патогенни биофилми;
 • Висока ензимна активност и стабилност.
Biokom Trendafilov

Характеристики на продукта:

 • Патентован за разтваряне на биофилми: Патент EP2789682A1;
 • Неутрално рН, силно концентрирана мултиензимна формула;
 • Изключителна съвместимост с материали (порцелан, хромиран метал, хромиран месинг, PVC, PPS, алуминий, титан, неръждаема стомана, силикон, гума);
 • Биоразградимост >= 97% (OCDE 302B);