Si mundet që të na ndihmonë në mënyrë efikase kontrolla e pastrimit të shpejtë të ATF-së? 

Si mundet që të na ndihmonë në mënyrë efikase kontrolla e pastrimit të shpejtë të ATF-së? Në cilat momente, dituri dhe forcë.

Hygiena ™ dhe Biokom L.L.C e ndjekin me kujdes situatën e krijuar nga Coronavirus (COVID-19) dhe pasojat që I ka kjo problematike ndaj të punësuarëve tanë, klientëve tanë dhe shoqërisë në përgjithësi. Në këtë kohë marim shpesh shum pyetje për vendimet tona, për shkak se ata i dedikohen situatës së jashtzakonshme.  

Për këtë arsye dëshirojmë që ta shfrytëzojmë këtë kohë, dije dhe përvojë që të sqarojmë si funksionojnë produktet tona për verifikimin e pastrimit, në të zbulimit të ATF dhe të propozojmë  se si ata mundet që në mënyrë sa më efikse të përdoren në këtë kohë shqetsuese në ndërmarjet nga industria ushqimore, zinxhiret e marketeve të mëdha,instituicone publike dhe private shëndetsore.

E kuptojmë që çdo njëri mundet që të jetë i ekspozuar rastësisht në ndonjë rezik.Bartja e infeksionit mundet që të ndodhë në mënyrë indirekte përmes kontaktit me pajisjet,skrete të lëngjeve trupore, produkte dhe sende që kanë sekrete respiratore dhe viruse.

Personeli ëshët më shum i rezikuar për shkak të kontaktit të vazhdueshëm çdo ditorë me duar që prekin gjë sendet ose sipërfaqet, të cilat kanë ardhur në kontakt me lëkurën e personit të infektuar ose lëngjeve trupore. Përveç kësaj,virusi kriminel COVID-19 qëndron dhe mbijeton në gjë sende dhe sipërfaqe për kohë më të gjatë.

Si punojnë produktet për kontrollë të pastërtisë të Hygiena për zbulim të ATF:

Produktet për kontrollë të higjienës mundet që të ju informojnë vetëm për 10 sekonda nëse sipërfaqja është e pastruar në rregull, me ndihmon e zbulimit të ATF në sipërfaqe dhe ujë.

ATF është një molekulë energjie që gjendet në të gjitha qelizat bimore, shtazore dhe mikrobiale. Ajo ushqen procese metabolike të tilla si riprodhimi i qelizave, tkurrja e muskujve, fotosinteza bimore, frymëmarrja e kërpudhave dhe fermentimi i majave. E gjithë lënda organike (e gjallë ose jo e gjallë) përmban ATF, përfshirë ushqimin, bakteret, mykun dhe mikroorganizmat e tjerë.

Testet konsumative te ATF nga Hygiena përmbajnë një enzimë natyrale që gjendet në shkëndijat e zjarit. Kjo enzimë, e quajtur luciferase, shkakton një reagim të thjeshtë të quajtur bioluminescence (prodhim i dritës) kur bie në kontakt me ATP. Duke përdorur teknologjinë e bioluminescencës, luminometrat tanë ATF mund të matin nivele jashtëzakonisht të ulëta të ATP të mbledhura përmes testeve. Matja e sasisë së biolumineshencës nga reagimi ATF siguron një tregues të shkëlqyeshëm të pastërtisë në sipërfaqe, pasi që sasia e dritës e krijuar nga reaksioni është drejtpërdrejt proporcionale me sasinë e ATF të pranishme në mostër.

Të gjitha materiet organike përmbajn ATF. Në ndërmarjet ushqimore dhe shitoret ushqimore,pastrami I dobët I mbetjeve në sipërfaqe nga materiet organike siç janë mbetjet nga lënda e pare dhe ushqimi me origjinë bimore dhe shtazore. Lëngjet trupore nga stafi ose bakteriet specifike, mund të shkaktojnë ndotje të tërthortë mes puntorëve dhe dhe produktit përfundimtarë I cili kontaminim çon deri në prishjen e produktit përfundimtar dhe përhapjen e infeksioneve.

Për këtë arsye, zbulimi i ATP në sipërfaqe pas pastrimit është një tregues i pastrimit të dobët dhe jep mudësi për marjen e masave korigjuese të menjëhershme.

Metoda luminometre jep vlersim kuantitativ të pastrimit  të bazuar në ATF

Si mundet që të përdoren produktet për kontrollë të pastrimit të Hygiena ATF:

Nga ana tjetër, dëshirojmë që të qartësojmë disa pika të produkteve tona.

Informacion relevant për produktet e Hygiena në ndërmarjet nga industria ushqimore: