Biokom Trendafilov në Konferencën e 66-të Shkencore Shkenca, Teknologjia dhe Teknologjia e Ushqimit - 2019

Biokom Trendafilov EOOD merr pjesë në Konferencën e 66-të Shkencore Shkenca e Ushqimit, Teknika dhe Teknologjia - 2019 në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore - Plovdiv, 14-16 Tetor 2015.