Микробиологичен контрол на суровини, продукти и повърхности

InSite Salmonella
InSite Salmonella

Бърз и лесен тест за откриване на видове Salmonella

InSite Salmonella e лесен и бърз тест за откриване на Salmonella spp. по повърхности в хранителната индустрия. Тестът се състои от течна среда, съставена от селективни ускорители на растежа и селективни хромогенни съставки за Salmonella spp. Промяна в цвета от лилаво в светло жълто за 24-48 часа инкубиране е предполагаемо положителен резултат за Salmonella spp. InSite Salmonella е лесен за употреба скриининг тест, който намалява времето за тестване, разходите за труд и материали.

 

Предимства

 • Лесен за употреба, без необходимост от подготовка на пробата
 • Голям тампон за максимално вземане на проба
 • Елиминира скъпоструващите тестове на външни лаборатории за подобни/еквивалентни тестове
 • Лесни за интерпретация резултати - светло жълто е индикатор за наличие на Salmonella spp
 • Положителни резултати могат да са налични след само 24 часа
 • Предполагаемо отрицателни резултати за 48 часа
 • Затворена система с реагент, без необходимост от трансфер и без риск от контаминиране
 • Чувствителност - открива 1-10КОЕ Salmonella spp, дори при наличие на висок брой други конкурентни микроорганизми в пробата
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Изпълнение на теста

 

Визуална интерпретация

 • На епруветката на InSite Salmonella има зона за отчитане на резултати с еталон, което го прави лесен за интерпретация. Резултатите са предполагаемо положителни, когато средата стане светло жълта.
Biokom Trendafilov
InSite Listeria mono Glo
InSite Listeria mono Glo
         Бърз и лесен тест за откриване на видовете Listeria Species и Listeria mono

InSite L. mono Glo на Hygiena открива видовете Listeria species и Listeria monocytogenes по повърхности за по-малко от 48 часа. Тестът е двукомпонентен и променя цвета си при наличие на видовете Listeria, докато UV светлината показва наличието на Listeria mono. Самостоятелният уред „всичко в едно“ намалява рисковете от кръстосано замърсяване, които са често срещани при други техники за тестване.

 

Сайт на производителя

Предимства

 • Без необходимост от сложно лабораторно оборудване
 • Голям предварително навлажнен накрайник с гъба за максимално вземане на проба
 • Неутрализиращ реагент, който неутрализира влиянието на дезинфектантите
 • Селективна набогатяваща среда за максимално откриване на Listeria
 • Лесна за интерпретация промяна в цвета
 • 24-часа предполагаемо положителни резултати, 48-часа отрицателни резултати
 • Съвместим с BAX системите за първично набогатяване
 • Уредът "всичко в едно" намалява време, разходи и труд в сравнение с традиционните скрийнинг методи
Biokom Trendafilov

   Чувствителност

 • Открива <10 CFU Listeria spp.
 • Чувствителен <10 CFU Listeria mono
 • Вътрешно валидиран по ISO метод за 100% инклузивност/95% ексклузивност

Интерпретация на резултатите

Compact Dry
Compact Dry
Готови за употреба среди за бърз микробиологичен контрол на повърхности, суровини и крайни продукти.

Compact Dry са надеждни, готови за употреба дехидратирани среди за микробиологични анализи, които спомагат да се намали времето, необходимо за оценка на микробиалната обсемененост в проби от всякакъв тип. Средите могат да се използват за тестване на повърхности, суровини, както и на готови продукти, като храни, напитки, козметични, фармацевтични продукти и други.

 

 

 

Контрол на широк спектър от микроорганизми:

Enterobacteriaceae, Coliform bacteria, Escherichia coli, yeasts and moulds, Staphylococcus aureus
Vibrio parahaemolyticus, Enterococci, Salmonella, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa

 

Приложение

 • Мляко и млечни продукти
 • Месо и месни продукти
 • Сокове и концентрати
 • Пресни и консервирани плодове и зеленчуци
 • Нискоалкохолни и безалкохолни напитки
 • Чай, газирани и негазирани напитки
 • Сухи супи и сосове
 • Детски храни
 • Бира и вино
 • Риба и рибни продукти
 • Подправки и билки
 • Сухи и мокри повърхности
 • Суровини и крайни продукти
 • Твърди и течни продукти
 • Дълбоко замразени продукти
 • Оборудване
 • Хигиена на персонала
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Предимства

 • Готови за употреба - не се изисква подготовка на хранителни среди
 • Липса на субективен фактор за замърсяване
 • Лесни за отчитане - колониите се оцветяват в различни цветове в зависимост от микробиалното замърсяване
 • Тестване на труднодостъпни области с Compact Dry Swab
 • Намалява времето за лабораторен контрол
 • Дълъг срок на годност - до 2 години
 • Лесни за съхранение - при стайна температура
 • Лесно приготвяне на разрежданията с Комплект за десетократни серийни разреждания
 • Възможност за отчитане с автоматичен брояч Петрилайзер
 • Възможност за автоматично архивиране в снимков и табличен вид
 • Възможност за статистическа обработка на резултатите
 • Одобрени от AOAC, MicroVal, Nordval

Контрол на широк спектър от микроорганизми:

 • Общ брой микроорганизми
 • Колиформи и Е.коли
 • Ентеробактериацея
 • Колиформи
 • Плесени и дрожди
 • Хетеротрофни бактерии
 • Псевдомонас аеругиноза
 • Стафилококус ауреус
 • Салмонела
 • Листерия
 • Бацилус цереус
 • Вибрио парахемолитикус
 • Ентерококи
 • Общ брой микроорганизми в чай и подобни продукти
Biokom Trendafilov
QD-Loop
QD-Loop

Едностъпков уред "Всичко в едно" за директни серийни разреждания

QD-Loop е универсален уред за точни, експресни и удобни серийни разреждания, без специално лабораторно оборудване, с патентованата технология Snap-Valve ™. Просто вземете проба, счупете клапана и разреждането веднага е готово. Разреждането с лекота може да се посее върху суха дехидратирана среда, например Compact Dry, петри с агар или течна среда. 

 

QD-Loop  се предлага във формати за приготвяне на серийни разреждания 1:10, 1:100 или 1:1000. Тази система "всичко в едно" позволява бързи и удобни разреждания в ЕДНА СТЪПКА.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предимства

 • Бърз и лесен за употреба
 • Намалява субективните грешки
 • Технология Snap-Valve (чупещ клапан)
 • Резервоар с разредител за максимално извличане
 • Стерилна епруветка
 • Не се налага да се приготвят разредители
 • Не се налага използването на пипети
 • Намалява до минимум разходите за лабораторно оборудване и труд
 • Дълъг срок на годност
 • Лесен за интерпретация
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Изпълнение на теста:

 1. Отстранете капачката с пръстена от епруветката
 2. Потопете пръстена в пробата
 3. Върнете обратно пръстена в предпазителя
 4. Счупете клапана и стиснете резервоара за да излеете стерилния разредител над пръстена
 5. Така получения разтвор може да използвате за последващи разреждания и посяване на всякакъв вид хранителни среди
Q-Swab
Q-Swab

             Универсален уред за вземане на проби от повърхности

 

 

Предимства

 • Лесен за употреба
 • Спестява време и средства 
 • Перфектно хидратира сухите среди
 • Технология Snap-Valve (чупещ клапан)
 • Без подготовка на хранителната среда
 • Не се налага използването на пипети
 • Може да се използва влажен или сух
 • Дълъг срок на годност
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Изпълнение на теста:

 1. Вземете проба
 2. Поставете тампона в епруветката
 3. Счупете клапана и освободете реагента
 4. Излейте върху агар или вложете върху суха среда

След активиране на клапана, средата неутрализира остатъците от почистващи препарати в пробата и спомага за възстановяването на бактериите.

Налични среди: Buffered Peptone Water; Letheen Broth

Microlab
Microlab

Лаборатория за откриване на salmonella (Microlab Salmonella) или listeria (Microlab Listeria) във вашите ръце!

Microlab помага на фирмите от хранителната индустрия да гарантират специфичните микробиологични изисквания за неналичие на патогени в 25гр храна, в съответствие с директива 2073/2005.

Тестовете могат да се използват както в хранителната промишленост, така и в лабораториите. Не изискват квалифициран персонал или специфично оборудване.

Ползи:

 • Всичко в едно – набогатяване, откриване и инактивиране
 • Включват всички стъпки, необходими за изпълнението на теста в микробиологична лаборатория
 • Лесен за употреба – извършване на анализа с елементарни стъпки
 • Безопасност – без риск от замърсяване
 • Лесно изхвърляне – изхвърля се като твърд отпадък
 • Не се изисква квалифициран персонал – анализа може да се извършва от всеки
 • Не изискват лабораторни условия
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Microlab Salmonella

MicroLab Salmonella е качествен тест за откриване на Salmonella в храни.

MicroLab Salmonella определя отсъствието на Salmonella в 25 g храна, в съответствие с Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията.

Открива 10 щама Salmonella, които са най-често свързани със случаи на салмонелоза в ЕС и още 10 други представителни видове грам-отрицателни микроорганизми.

Biokom Trendafilov

Microlab Listeria

MicroLab Listeria е качествен тест за откриване на Listeria Monocytogenes в храни.
Открива 10 серотипа на Listeria Monocytogenes, други 5 щама Listeria, 5 други представителни видове грам-положителни микроорганизми.

Процедура на анализа

 1. Набогатяване на пробата
 2. Тестване
 3. Инактивиране
Biokom Trendafilov
Стерилни торбички
Стерилни торбички

С различни вместимости и размери.

Сигурни и икономични решения

 • Събиране
 • Транспортиране
 • Съхранение
 • Инкубиране
 • Опаковане
 • Хомогенизиране на проби
Biokom Trendafilov

Характеристики

 • Максимално отваряне на торбичката за по-лесно поставяне на пробата
 • Затваряне, което предотвратява риска от контаминиране до момента на използването ѝ
 • Голямо разнообразие на размери
 • Лента, указваща обема на торбичката и възможност за надписване на резултати
InSite Listeria
InSite Listeria

InSite е тест, предназначен за откриване наличието на Listeria spp, върху контактните повърхности и оборудването в хранително-вкусовата промишленост.

Индикация за наличието на Listeria spp е промяната на цвета на теста от жълто към кафяво.

 

 • Единственото необходимо оборудване е инкубатор, поддържащ 37оС±10оС.
 • Могат също да се използват и подгряващи плочи с кладенчета, които държат плътно InSite.
 • Смяната на цвета на средата към кафяв до черен, след 24-48 часа инкубиране при 37оС, е положителен резултат за наличие на Listeria spp.
Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

InSite съдържа патентована формула от антибиотици, растежни стимулатори и цветен индикатор. Функцията на антибиотиците е синергично да инхибират повечето микроорганизми, които не са от Listeria spp. Растежните стимулатори осигуряват възстановяващи хранителни вещества, като така спомагат за растежа на почти смъртоносно засегнатите Listeria spp. Свързвайки се с ензима β-glucosidase, произвеждан от Listeria spp, индикаторът сменя цвета си от жълт до черен.

 

InSite sadrži patentiranu formulu antibiotika, stimulansa rasta i indikator boje. Funkcija antibiotika sinergijski inhibira većinu mikroorganizama koji ne prenose Listeria spp.  Stimulansi rasta pružaju obnavljajuće hranljive sastojke pomažući da raste gotovo fatalno pogođena Listeria spp. Vezivanjem za enzim β-glukozidazu koji proizvodi Listeria spp,  indikator menja boju u žuto-crnu.