Biokom Trendafilov > Product Page
Eлиминиране на биофилми по отворени повърхности
Eлиминиране на биофилми по отворени повърхности

Биофилмите са главният източник на замърсяване в хранително-вкусовата промишленост, като се развиват толкова добре както по отворени повърхности (работни повърхности, режещи инструменти и т.н.), така и в затворени системи (тръбопроводи, топлообменници, мембранни инсталации, сушилни и т.н). Биофилмите могат да замърсят храната по всяко време. Защитени в техните органични матрици (екзополизахариди), тези бактерии стават много издръжливи към стандартното почистване и процедурите за дезинфекция, които на практика стават неефективни.

В хранително-вкусовата промишленост, унищожаването на биофилмите води до:

 • По-дълъг срок на годност на продуктите
 • По-високо качество на продуктите
 • Повишаване на продуктивността
 • Намаляване на корозията по повърхностите

EnzyBasic / EnzyClean:

Почистващо действие и превенция на биофилми.

Това е ензимен детергент под формата на пяна, който е подходящ за почистване и отстраняване на всички видове органични замърсявания (полизахариди, протеини, мазнини) в хранителната промишленост. Нанесете върху отворени повърхности с помощта на диспенсъра. Това е по-екологична алтернатива в сравнение с по-често използваните продукти. Прецизно почистване се осигурява благодарение на трансформацията на органичната мръсотия чрез ензимно действие. Тази ензимна активност се препоръчва и като превантивно лечение срещу образуването на биофилми, върху които действа ефективно, улеснявайки елиминирането им.

Резултат за 15-20 минути.

Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Изпълнение на процедурата:

 1. Изплакване с вода.
 2. Ензимна обработка с EnzyBasic (концентрация 3-5%) за 15-20 минути при температура 45-55˚C.
 3. Изплакване с вода.
 4. Дезинфекция с дезинфектант - според установената процедура.
 5. Изплакване с вода.

EnzyJet / EnzyJet Plus:

Превенция и елиминиране на биофилми Ензимни детергенти, специално разработени за отстраняване на биофилми в хранително-вкусовата, химическата промишленост и в сектора на здравеопазването на открити повърхности. Действат ефективно, като дестабилизират целостта на биофилма и улесняват неговото елиминиране от традиционно използваните детергенти и дезинфектанти.

Използвайте самостоятелно или в комбинация с BIOJET, в зависимост от вида на третирането.

Biokom Trendafilov

BioJet:

Концентрирана смес от ензими, специално разработена за отстраняване на биофилми по открити повърхности в производството на храни и химическата промишленост, както и в сектора на здравеопазването на открити повърхности.

Когато се използва заедно с ENZY JET / ENZY JET PLUS, BIOJET действа ефективно за лесното елиминиране на биофилмите. Високата концентрация води до отлична ефикасност при ниски дози, което означава спестяване на разходи при третирането на биофилмите. 

Biokom Trendafilov

Шокова ензимна обработка:

Двукомпонентна формула с комбинирано използване на двата продукта BioJet и EnzyJet Plus за ефективно премахване на биофилмите. Препоръчително е да се извършва минимум един път седмично.

Редовна ензимна обработка:

За предотвратяване образуването на биофилми, обработвайте редовно повърхностите с EnzyJet или Enzyjet Plus. Препоръчително е да се извършва при всяко измиване на повърхностите.

Стандартна процедура с шокова ензимна обработка:

 1. Изплакване с вода.
 2. Алкално измиване с детергент според установената процедура.
 3. Изплакване с вода.
 4. Ензимна обработка с EnzyJet Plus (концентрация 1%).
 5. Време на контакт 20-30 минути при температура 45-50˚C.
 6. Ензимна обработка с BioJet (концентрация 0.2%).
 7. Време на контакт 20-30 минути при температура 45-50˚C.
 8. Изплакване с вода.
 9. Дезинфекция с дезинфектант според установената процедура.
 10. Изплакване с вода.

Стандартна процедура с редовна ензимна обработка:

 1. Изплакване с вода.
 2. Алкално измиване с детергент според установената процедура.
 3. Изплакване с вода.
 4. Ензимна обработка с EnzyJet Plus (концентрация 1%).
 5. Време на контакт 20-30 минути при температура 45-50˚C.
 6. Изплакване с вода.
 7. Дезинфекция с дезинфектант според установената процедура.
 8. Изплакване с вода.

EnzyCold Foam

Ензимен препарат за превенция срещу образуване и елиминиране на биофилми по отворени повърхности с по-ниска температура на разтворите (20-55˚C).

 

                                      Biokom Trendafilov
 
Biokom Trendafilov

Стандартна процедура с ензимна обработка за превенция на биофилми без употребата на алкален/миещ детергент* (редовна употреба или веднъж седмично):

 1. Изплакване с вода.
 2. Ензимна обработка с EnzyCold Foam (концентрация 3%).
 3. Време на контакт 15-30 минути при температура 20-55˚C.
 4. Изплакване с вода
 5. Дезинфекция с дезинфектант според установената процедура
 6. Изплакване с вода.

*Формулировката на EnzyCold Foam позволява употребата му и като заместител на стандартния детергент при алкално измиване.

EnzyCold CIP

Ензимен препарат за превенция срещу образуване и елиминиране на биофилми в CIP системи с по-ниска температура на разтворите (20-55˚C).

 

                                      Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Стандартна процедура с ензимна обработка за превенция на биофилми без употребата на алкален/миещ детергент* (редовна употреба или веднъж седмично):

 1. Изплакване с вода.
 2. Ензимна обработка с EnzyCold CIP (концентрация 1%).
 3. Време на контакт 30-60-120 минути при температура 20-55˚C.
 4. Изплакване с вода
 5. Дезинфекция с дезинфектант според установената процедура
 6. Изплакване с вода.

*Формулировката на EnzyCold CIP позволява употребата му и като заместител на стандартния детергент при алкално измиване.

EnzyBac Foam

Почистващо действие, превенция на биофилми и дезинфекция.

Ензимен препарат с функция 3 в 1 - за почистване, превенция срещу образуването на биофилми и дезинфекция на отворени повърхности.

Резултат за 15-20 минути.

                                      Biokom Trendafilov
Biokom Trendafilov

Процедура за изпълнение:

 1. Изплакване с вода
 2. Алкално измиване с детергент според установената процедура.
 3. Изплакване с вода
 4. Ензимна обработка с EnzyJet Plus (концентрация 1%).
 5. Време за контакт 20-30 минути при температура 45-50 ˚C.
 6. Изплакване с вода.
 7. Дезинфекция с дезинфектант според установената процедура.
 8. Изплакване с вода.