Продукти

Категории
Teст за откриване на остатъци от пестициди
Бърз тест за откриване на остатъци от Органофосфатни и Карбаматни пестициди
Роботизираната система PROMICOL
Автоматизиран анализ на неограничен брой проби
Promitec 10
АТФ СИСТЕМА ЗА ДОКАЗВАНЕ НА МИКРОБИОЛОГИЧНОТО КАЧЕСТВО PROMICOL
EASYGEL
Комплект за микробиологични анализи
AIR SAMPLER
Уред за вземане на проби от въздух за микробиологични анализи
Тест за месо - 7 в 1
PCR ТЕСТ ЗА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРИМЕСИ НА МЕСО – 7 В 1
Тест за вино - 8 в 1
PCR тест за едновременно идентифициране и откриване наличието на 8 вида развалящи виното микроорганизми - 8 в 1
Тест за пиво - 6 в 1
PCR ТЕСТ ЗА ОТКРИВАНЕ НА БИРОРАЗВАЛЯЩИ МИКРООРГАНИЗМИ В ПИВО - 6 В 1
AlerTox Sticks
Бързи тестове за откриване на алергени в храни, напитки и повърхности
Оleotest
Бърз тест за определяне качеството на олиото за пържене
COMET8 + EXPLORER
Тест за откриване на инхибиторни субстанции в месо, бъбреци, черен дроб, яйца, фуражи и кръв
IC Ovino
Бърз качествен тест за установяване наличието на овче мляко в краве, козе или биволско мляко.
GlutenTox Pro Surface
Бърз тест за откриване на глутен по повърхности
GlutenTox Pro
Бърз тест за откриване на глутен в храни и по повърхности
GlutenTox Pro Surface Fast
Eкспресен тест за откриване на глутен по повърхности
GlutenTox Sticks Plus
Бърз лабораторен тест за полуколичествено определяне съдържанието на глутен
GlutenTox Sticks Plus for Reader
Бърз лабораторен тест за количествено определяне съдържанието на глутен
GlutenTox Pro ELISA Sandwich
ELISA тест за количествено определяне на съдържанието на глутен в ниски концентрации в храни
Nocospray, Nocomax и Nocolyse
Система за едновременна дезинфекция на въздух и повърхности
GlutenTox Pro ELISA Competitive
ELISA тест за количествено определяне на съдържанието на глутен в широк обхват в хидролизирани проби
GlutenTox Pro ELISA Rapid
Бърз ELISA тест за количествено определяне на съдържанието на глутен в ниски концентрации в храни
BAX System
BAX System - PCR технология за откриване на патогени
InSite Salmonella
Бърз и лесен тест за откриване на видове Salmonella
InSite Listeria mono Glo
Бърз тест за откриване на видовете Listeria Species и Listeria mono
Nocospray, Nocomax и Nocolyse
Система за едновременна дезинфекция на въздух и повърхности
Четец IRIS и IC Bovino Quanti/IC Caprino Quanti
Портативен четец за бързи тестове за количествено измерване на примеси на чуждовидово мляко
Babyscope 2.0
Откриване на остатъци от органично замърсяване ВЪРХУ МЕДИЦИНСКИ ИНСТРУМЕНТИ С КАНАЛИ И ОТВОРИ
Превенция срещу биофилми
Превенция срещу образуването на биофилми
Релефно маркиране на млечни продукти
Биоком Трендафилов притежава патент за метод за релефно маркиране на млечни и месни продукти и предлага лицензионни права за прилагането му в производствения процес.
COMET 4 + Eclipse Farm 4G
Една капка мляко, една минута от Вашето време! Автоматично откриване на повече от 50 остатъци от антибиотици в мляко
ИНКУБАТОР 40°/65°С
ИНКУБАТОР 40°/65°С
Мобилен мини инкубатор TGH
Подходящ за всички тестове на Hygiena
ECLIPSE FARM + COMET
Широко приложим тест по целия път на млякото
Eclipse 4G + COMET 32
Широкоспектърен тест за откриване на инхибиторни субстанции в млякото.
IC Bovino и IC Caprino
IC тест - IC Bovino и IC Caprino
IC Buffalo
Бърз тест за откриване на краве в биволско мляко
GMP тест
Бързи тестове за откриване на чуждовидови млека
ELIZA тестове
ELIZA тестове за количествено измерване на чуждовидови млека в мляко и сирене - RC Bovino, RC Caprino
Стандартни разтвори
Стандартни разтвори – фенолфталейн и NaOH
Прогестеронов Тест
Тест за определяне нивото на прогестерон в мляко
Филтри за очистване на мляко
Филтри за очистване на мляко от фини механични замърсители и примеси
Ръкавни филтри
Ръкавни филтри - приложими за всякакъв тип доилни инсталации
Метални филтри
Метални филтри за премахване на едри механични замърсители
Филтър ULTRA - мобилен
Филтър ULTRA мобилен
Филтър ULTRA
Филтър ULTRA за пречистване на мляко
Филтър за очистване на малки количества мляко
за пречистване на малки количества мляко
Филтри за очистване на суроватка, саламура
Филтри за очистване на суроватка, саламура
Филтри AQUA
Филтри за очистване на вода
STABIMILK
стабилизатор за сурово мляко
Консерванти
Натамицин Tredimix и Низин Tredimix
Уред EnSURE Touch Hygiena
Интелигентен хигиенен и микробиологичен контрол
System Sure Plus
System Sure Plus е второ поколение уред за хигиенен контрол, отличаващ се със съвременна технология и лесна употреба
UltraSnap
Уред за измерване нивото на замърсяване на проби от повърхности
AquaSnap
Уред за измерване нивото на замърсяване на водни проби
SuperSnap
Високочувствителен АТФ уред за измерване нивото на замърсяване на проби от повърхности
ZymoSnap ALP
Измерване на допустимото ниво на ензима алкална фосфатаза след пастьоризация на млякото
CrossCheck
Измерване на допустимото ниво на киселинна фосфатаза в месо
EndoSwab
Проверка на качеството на почистване на ендоскопите за 10 секунди
Стерилен филтър
За установяване на ниско бактериално съдържание във водни проби
MicroSnap Total
Бърз тест за откриване и изброяване на общ брой микроорганизми
MicroSnap E.coli
Бърз тест за откриване и изброяване на Escherichia coli
MicroSnap Coliform
Бърз тест за откриване и изброяване на Coliforms
MicroSnap Enterobacteriaceae
Бърз тест за откриване и изброяване на Enterobacteriaceae
SpotCheck Plus
Бърз тест за откриване на глюкоза и лактоза
Pro-Clean
Бърз тест за откриване на остатъци от протеин
AllerSnap
Бърз тест за откриване на остатъци от протеин
AllerFlow Gluten
Бърз тест за откриване на глутен по повърхности от ново поколение
Medi-Check
Бърз тест за откриване на остатъци от протеин
Инкубатори
Подходящи за всички тестове на Hygiena
Compact Dry
Готови за употреба среди за бърз микробиологичен контрол на повърхности, суровини и крайни продукти.
QD-Loop
Едностъпков уред "Всичко в едно" за директни серийни разреждания
Q-Swab
Универсален уред за вземане на проби от повърхности
Microlab
Microlab Salmonella, Microlab Listeria
Promilite M1
АТФ СИСТЕМА ЗА ДОКАЗВАНЕ НА МИКРОБИОЛОГИЧНОТО КАЧЕСТВО PROMICOL
Promilite M4
АТФ система за доказване на микробиологичното качество Promicol
Тестове за контрол на промивни води
Тестове за контрол на промивни води
Тестове за миещи и дезинфекционни разтвори
Тестове за определяне и контрол на концентрацията на миещи и дезинфекционни разтвори
Комплект за домашно сирене
Комплект за домашно сирене - сливенска мая, традиционно сиренарско цедило за многократнa употреба, оригинална рецепта
Комплект за домашен кашкавал
Комплект за домашен кашкавал - сливенска мая, традиционно сиренарско цедило за многократнa употреба, оригинална рецепта
Закваска за домашно кисело мляко
Закваската за домашно кисело мляко на „Биоком Трендафилов“ ЕООД съдържа лиофилизирани бактерии Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, така необходими за направата на истинско българско кисело мляко.
Маи
ДАНИРЕН, ФОРМУЛАЗА, СЛИВЕНСКА
Стартерни култури TREDIMIX
Различни видове за Кисело мляко, Айрян, Сирене, Кашкавал, Сметана, Моцарела, Гауда
Цедила за млечната индустрия
Различни видове и размери
ТЕСТ ЗА ВОДА 5 в 1
Бърз ензимен тест за полуколичествено определяне на 5 различни параметри във вода
Стерилни торбички
С различни вместимости и размери.
GlutenTox Home
Бърз и лесен за употреба тест за откриване на глутен в храни и напитки
InSite Listeria
Тест за откриване на видове Listeria по повърхности
ЕНЗИМНИ ТАБЛЕТКИ ЗА ИЗМИВАНЕ НА СЪДОВЕ
ЕНЗИМНИ ТАБЛЕТКИ ЗА ИЗМИВАНЕ НА СЪДОВЕ