Продукти

Релефно маркиране на млечни продукти
Биоком Трендафилов притежава патент за метод за релефно маркиране на млечни и месни продукти и предлага лицензионни права за прилагането му в производствения процес.
TWINSENSOR
Бърз тест за откриване на остатъчни количества β-лактамни и тетрациклинови антибиотици
TWINSENSOR RT
Бърз тест за откриване на групи антибиотици – β-лактами и тетрациклини
TRISENSOR
Бърз тест за откриване на остатъчни количества β-лактами, сулфонамиди и тетрациклини
4SENSOR
Бърз тест за едновременно откриване на беталактами, тетрациклини, дихидро(стремтомицин) и хлорамфеникол в мляко
AFLASENSOR
Бърз тест за откриване на афлатоксин М1 в мляко
HeatSensor DUO
Уреди за инкубиране и отчитане на тестове за откриване на антибиотици
ИНКУБАТОР 40°/65°С
ИНКУБАТОР 40°/65°С
Readsensor
Уреди за отчитане на тестове за откриване на антибиотици
Extenso
Революция в анализа на мляко
ECLIPSE FARM + E-READER
Широко приложим тест по целия път на млякото
Eclipse 3G
Широкоспектърен тест за откриване на инхибиторни субстанции в млякото.
IC Bovino и IC Caprino
IC тест - IC Bovino и IC Caprino
IC Buffalo
Бърз тест за откриване на краве в биволско мляко
GMP тест
Бързи тестове за откриване на чуждовидови млека
ELIZA тестове
ELIZA тестове за количествено измерване на чуждовидови млека в мляко и сирене - RC Bovino, RC Caprino
Стандартни разтвори
Стандартни разтвори – фенолфталейн и NaOH
HrimaPRO SCC
Анализ за определяне на общ брой соматични клетки в сурово мляко
Прогестеронов Тест
Тест за определяне нивото на прогестерон в мляко
Porta SCC краве мляко
За проверка за соматични клетки в краве мляко.
Porta SCC козе мляко
За проверка за соматични клетки в козе мляко.
Porta SCC овче мляко
За проверка за соматични клетки в овче мляко.
Porta BHB
Тест за субклинична кетоза в мляко
BHB Check
Тест за субклинична кетоза в кръв
SCC - дигитален четец
SCC дигитален четец за отчитане на резултати на тестове за проверка за соматични клетки в мляко.
UdderCheck
Тест за откриване на инфекции на вимето
Филтри за очистване на мляко
Филтри за очистване на мляко от фини механични замърсители и примеси
Ръкавни филтри
Ръкавни филтри - приложими за всякакъв тип доилни инсталации
Метални филтри
Метални филтри за премахване на едри механични замърсители
Филтър ULTRA - мобилен
Филтър ULTRA мобилен
Филтър ULTRA
Филтър ULTRA за пречистване на мляко
Филтър за очистване на малки количества мляко
за пречистване на малки количества мляко
Филтри за очистване на суроватка, саламура
Филтри за очистване на суроватка, саламура
Филтри AQUA
Филтри за очистване на вода
STABIMILK
стабилизатор за сурово мляко
Консерванти
Натамицин Tredimix и Низин Tredimix
Уред EnSure Touch Hygiena
Интелигентен хигиенен и микробиологичен контрол
System Sure Plus
System Sure Plus е второ поколение уред за хигиенен контрол, отличаващ се със съвременна технология и лесна употреба
UltraSnap
Уред за измерване нивото на замърсяване на проби от повърхности
AquaSnap
Уред за измерване нивото на замърсяване на водни проби
SuperSnap
Високочувствителен АТФ уред за измерване нивото на замърсяване на проби от повърхности
ZymoSnap ALP
Измерване на допустимото ниво на ензима алкална фосфатаза след пастьоризация на млякото
CrossCheck
Измерване на допустимото ниво на киселинна фосфатаза в месо
EndoSwab
Проверка на качеството на почистване на ендоскопите за 10 секунди
Стерилен филтър
За установяване на ниско бактериално съдържание във водни проби
MicroSnap Total
Бърз тест за откриване и изброяване на общ брой микроорганизми
MicroSnap E.coli
Бърз тест за откриване и изброяване на Escherichia coli
MicroSnap Coliform
Бърз тест за откриване и изброяване на Coliforms
MicroSnap Enterobacteriaceae
Бърз тест за откриване и изброяване на Enterobacteriaceae
SpotCheck Plus
Бърз тест за откриване на глюкоза и лактоза
Pro-Clean
Бърз тест за откриване на остатъци от протеин
AllerSnap
Бърз тест за откриване на остатъци от протеин
Medi-Check
Бърз тест за откриване на остатъци от протеин
ТЕСТ ЗА ВОДА 5 в 1
Бърз ензимен тест за полуколичествено определяне на 5 различни параметри във вода
Инкубатори
Подходящи за всички тестове на Hygiena
AlerTox Sticks
Бързи тестове за откриване на алергени в храни, напитки и повърхности
GlutenTox Pro
Бърз тест за откриване на глутен в храни и по повърхности
Compact Dry
Готови за употреба среди за бърз микробиологичен контрол на повърхности, суровини и крайни продукти.
QD-Loop
Едностъпков уред "Всичко в едно" за директни серийни разреждания
Q-Swab
Универсален уред за вземане на проби от повърхности
Microlab
Microlab Salmonella, Microlab Listeria
Promilite M1
АТФ СИСТЕМА ЗА ДОКАЗВАНЕ НА МИКРОБИОЛОГИЧНОТО КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ PROMICOL
Promilite M4
АТФ система за доказване на микробиологичното качество на храните Promicol
Откриване на биофилми
Откриване на биофилми
Eлиминиране на биофилми по отворени повърхности
Eлиминиране на биофилми по отворени повърхности
Eлиминиране на биофилми в CIP системи
Eлиминиране на биофилми в CIP системи
Nocospray, Nocomax и Nocolyse
Система за био-дезинфекция на въздух и повърхности
Veriflow технология
Иновативна PCR молекулярна диагностика на суровини и продукти
Тестове за миещи и дезинфекционни разтвори
Тестове за определяне и контрол на концентрацията на миещи и дезинфекционни разтвори
Комплект за домашно сирене
Комплект за домашно сирене - сливенска мая, традиционно сиренарско цедило за многократнa употреба, оригинална рецепта
Комплект за домашен кашкавал
Комплект за домашен кашкавал - сливенска мая, традиционно сиренарско цедило за многократнa употреба, оригинална рецепта
Закваска за домашно кисело мляко
Закваската за домашно кисело мляко на „Биоком Трендафилов“ ЕООД съдържа лиофилизирани бактерии Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, така необходими за направата на истинско българско кисело мляко.
Маи
ДАНИРЕН, ФОРМУЛАЗА, СЛИВЕНСКА
Стартерни култури TREDIMIX
Различни видове за Кисело мляко, Айран, Сирене, Кашкавал, Сметана, Моцарела, Гауда
Цедила за млечната индустрия
Различни видове и размери
Стерилни торбички
С различни вместимости и размери.