BIOKOM TRENDAFILLOV NË JUBILEUN E 65-TË PËR KONFERENCË SHKENCORE SHKENCAVE USHQIMORE, TEKNIKA DHE TEKNOLOGJIA - 2018”

Biokom Trendafilov EOOD merr pjesë në Konferencën e 65-të Shkencore Jubilare Shkenca e Ushqimit, Teknika dhe Teknologjia - 2018 në Universitetin e Teknologjisë Ushqimore - Plovdiv, 11-13 Tetor 2015.