Biokom Trendafillov mer pjesë në Bulvet Medica!

 

BIOKOM TRENDAFILOV MERR PJESË NË BULVET MEDICA!

Biokom Trendafilov ЕООD merr pjesë në Ekspozitën e XI-të Kombëtare Mjekësore Veterinare BULVET Medica nga 11 tetor deri më 13 tetor 2018 në Univezitet të Thrakisë - Stara Zagora.

Forumi mbahet çdo vit. Organizator dhe pritës i ekspozitës është Fakulteti i Mjekësisë Veterinare të Universitetit të Thrakisë - Stara Zagora.