BAX System
BAX System

BAX System - ИНОВАТИВНА PCR МОЛЕКУЛАРНА ДИЈАГНОСТИКА НА СУРОВИНИ, ПРОИЗВОДИ И ПРОБИ ОД ПОВРШИНИ

Докaжан пионер во безбедноста на храната

BAX System има можност за читање на резултатите од анализите во реално време (real time PCR) и количинско откривање на целниот микроорганизам

BAX System Q7 - Најновата генерација PCR технологија за прецизно, молекуларно откривање на широк спектар од патогени во реално време и крајна точка.  Изработува до 96 проби во едновремено. Погодни за индустрии, кои што имаат необходност за изработка на голем број проби

BAX System X5 – За количинско откривање на целни микроорганизми. Обработва до 32 проби едновременно. Погоден за компании и лаборатории, кои што извршуват помал обем проби. За спроведување на стандардни PCR анализи за salmonella, E.coli O157: H7, Listeria spp. и L. monocytogenes

Предности

 • Осигуруваат брзи и точни повторливи резултати
 • Интерпретација на резултатите со јасна обоена индикација.
 • Валидирани за големо палета од храни и проби од површинии, вклучително од AOAC и AFNOR
 • Не е необходна експертска интерпретација на резултатите
 • Без необходност од потврдување на резултот
 • Пократко време на задрување и чување на готовата продукција, кое што штеди дополнителни трошоци.
 • Брза анализа, во рамките на 24 часа за разлика од тешките и долги класични анализи, кои што земаат 7 и повеќе дена
 • Преглед на резултатите од вашиот смартфон или таблет со BAXApp.
 • Овозможува брзи и навремени корективни дејствија
 • LIMS компатифилен софтвер, кој што овозможува лесно импортирање на податоците во системот на компанијата

          Спремни ли сте да видите како PCR тестирањето може да работи за вас?

          Која од двете BAX®системи, одговара на Вашите потреби?

 

Biokom Trendafilov

BAX System Q7

REAL-TIME ASSAYS

 • Salmonella
 • E. coli O157: H7
 • shigella toxin producing
 • E.coli
 • Listeria spp.
 • L. mono
 • Campylobacter (jejuni, coli, lari)
 • Staphylococcus aureus
 • Vibrio (cholerae, parahaemolyticus, vulnificus)

STANDARD ASSAYS

 • Salmonella
 • E.coli O157:H7 MP
 • Listeria spp.
 • L.mono
 • Плесени и дрожди
 • Cronobacter (E.sakazakii)
Biokom Trendafilov

BAX System X5

STANDARD ASSAYS

 • Salmonella
 • E.coli O157: H7
 • Listeria spp.
 • L. monocytogenes

ПОСЛЕДНО ВИДЕНИ ПРОИЗВОДИ