BAX System
BAX System

BAX System - DIAGNOSTIFIKIMI INOVATIV PCR MOLEKULARË I LËNDËVE TË PARA,PRODUKTEVE DHE MOSTRAVE NGA SIPËRFAQET

Pioner i dëshmuar në sigurinë e ushqimit

BAX System ka mundësi që të lexoj rezultatet e analizave në kohë reale (real time PCR) dhe zbulim sasiorë të mikroorganizmave

BAX System Q7 - Brezi i fundit i teknologjisë PCR për zbulimin preciz, molekular të një game të gjerë patogjenësh në kohë reale dhe në pikën përfundimtare. Përpunon deri 96 prova njëkohësisht. I përshtatshëm për industritë që duhet të testojnë një numër të madh të mostrave.

BAX System X5 – Për zbulimin cilësor të mikroorganizmave të synuar. Përpunon deri në 32 mostra njëkohësisht. I përshtatshëm për ndërmarrjet dhe laboratorët që kryejnë vëllime më të vogla të mostrave. Për analizat standarde PCR për salmonelën, E. coli O157: H7, Listeria spp. dhe L. monocitogjene.                                       

Përparësitë

 • Siguron rezultate shpresdhënëse,të përsëritura dhe të sakta
 • Interpretim i rezultateve me indikacion të lehtë ngjyrues.
 • Valid për një larmi të gjerë të ushqimeve dhe mostrave sipërfaqësore, përfshirë AOAC dhe AFNOR
 • Nuk është e nevojshme interpretim ekspert I rezultateve
 • Pa pasur nevojë për konfirmim të rezultatit
 • Koha më e shkurtër e mbajtjes dhe magazinimit të produkteve të gatshme, e cila kursen kosto shtesë
 • Analizë e shpejtë brenda 24 orëve në krahasim me analizat e rënda dhe të gjata klasike, të cilat zgjasin 7 ose më shumë ditë
 • Qasje në rezultatet nga telefoni juaj smart ose tableti me BAXApp.
 • Mundëson veprime korigjuese të shpejta dhe në kohë
 • Program kompjuterik në përputhje me LIMS që lejon importimin e lehtë të të dhënave në sistemin e ndërmarrjes

          A jeni gati të shihni se si mund të funksionojë testimi PCR për ju?

          Cilët nga dy BAX®sistemet, ju përgjigjen nevojave tuaja?

 

Biokom Trendafilov

BAX System Q7

REAL-TIME ASSAYS

 • Salmonella
 • E. coli O157: H7
 • shigella toxin producing
 • E.coli
 • Listeria spp.
 • L. mono
 • Campylobacter (jejuni, coli, lari)
 • Staphylococcus aureus
 • Vibrio (cholerae, parahaemolyticus, vulnificus)

STANDARD ASSAYS

 • Salmonella
 • E.coli O157:H7 MP
 • Listeria spp.
 • L.mono
 • Плесени и дрожди
 • Cronobacter (E.sakazakii)
Biokom Trendafilov

BAX System X5

STANDARD ASSAYS

 • Salmonella
 • E.coli O157: H7
 • Listeria spp.
 • L. monocytogenes

PRODUKTET E FUNDIT TË SHIKUARA