Biokom Trendafilov > Product Page
Тест за прогестерон
Тест за прогестерон
 • Го определува точниот момент за осеменување
 • Дава рана информација за нестелните крави на 21-иот ден после осеменувањето
Biokom Trendafilov

Предности

 

 • Трошоците, поврзани со осеменувањето
 • Периодот помеѓу телења
 • Брак поради неплодност
 • Проблемите на фермери и ветеринарни лекари во борбата со репродукцијата
 • Брз - за само 5 минути добиваме информација за нивото на прогестерон во млекото (високо, средно, ниско ниво)
 • Лесен за употреба - веднаш на место, не се необходни стерилни услови
 • Лесен за читање
 • Го намалява ризикот од поставувањето на неточна дијагноза и земање на неправилни решенија
 • Ја подобрува плодноста на стадото
 • Осигурува зголемување на производството на млеко и месо
 • Ги подобрува економските показатели на фармата

 

Biokom Trendafilov

Изполнување на тестот:

 1. Поставете ја тест лентата
 2. Почекајте 5 минути
 3. Прочитајте ги резултатите

ПОСЛЕДНО ВИДЕНИ ПРОИЗВОДИ